Wijziging Europese richtlijn blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia
Je bent hier:

Wijziging Europese richtlijn blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia

Laatst gewijzigd op: 30/03/2022

Deel dit artikel:

Op 16 maart 2022 werd Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk gepubliceerd.

Deze richtlijn stelt Europese bindende beroepsblootstellingsgrenswaarden (‘Binding Occupational Exposure Limit values’ – BOELs) vast voor acrylonitril en voor nikkelverbindingen, en verlaagt de bestaande BOEL voor benzeen.

Deze richtlijn treedt in werking op 6 april 2022 en moet voor 6 april 2024 zijn omgezet in Belgisch recht.

 

Bronnen;

Wijziging Europese richtlijn blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia | Prebes vzw

Wijziging Europese richtlijn rond blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk | Beswic