04.06.2021

De snelle opgang van burn-outs in de statistieken

Recent publiceerde het RIZIV cijfers aangaande invaliditeit, dewelke begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat voor de afgelopen vier jaar (2016-2020) een  toename van maar liefst 39,23% werd opgetekend van langdurige burn-outs en depressies.
Meer lezen