Je bent hier:

Opleiding vertrouwenspersonen - 2017

Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon.

Lees meer »

Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen - 2017

Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt.

Lees meer »

Gratis inspiratiesessie 'De risicoanalyse psychosociaal welzijn' - 2017

U hebt nog nooit gehoord van de risicoanalyse psychosociaal welzijn op het werk? Uw organisatie heeft deze verplichte risicoanalyse nog niet uitgevoerd?

Lees meer »

Contactnamiddag voor preventieadviseurs (niveau 3) - 2017: Beeldschermwerk

Het periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers is afgeschaft sinds 1 januari 2016. De wetgeving voorziet in de plaats daarvan dat u een risicoanalyse moet maken van dit werken met de computer (KB 27/08/1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur).

Lees meer »

Basisvorming EHBO voor hulpverleners 2017

Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse arbeidsduur.

Lees meer »

Bijscholingscursus EHBO 2017

Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft.

Lees meer »

Meer positieve vibes in je bedrijf: 8-weken programma

Een vaste, wekelijkse afspraak om dieper in te gaan op technieken van de info- en doesessie. Weten dat iets goed voor je is, is één ding. Het daadwerkelijk doen is een ander.

Lees meer »

EHBO-opleiding voor aangeduide persoon 2017

Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse arbeidsduur.

Lees meer »

Supervisiemomenten voor vertrouwenspersonen - 2017

Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt.

Lees meer »

Bijscholingscursus EHBO 2017

Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende: Hulpverleners van EHBO die in het verleden een opleiding gevolgd hebben zijn vanaf 1 januari 2011 verplicht om jaarlijks een bijscholing te volgen zodat hun getuigschrift geldig blijft.

Lees meer »

Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.

Lees meer »

Meer positieve vibes in je bedrijf: info- en doesessie

Basisinformatie over goede lichaamshouding, langdurig zitten onderbreken, meer bewegen, beter ademen en je geest kalmeren aan de hand van praktische oefeningen.

Lees meer »