Basisopleiding KMO Preventieadviseur - 2017
Je bent hier:

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - 2017

Deel deze opleiding:

Programma

Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-bedrijven mag de werkgever deze functie niet meer invullen en dient er een werknemer aangesteld te worden.

Deze opleiding komt tegemoet aan de wettelijke vereiste dat de preventieadviseurs voldoende kennis dienen te bezitten van de wetgeving betreffende welzijn op het werk en dat zij de nodige technische en wetenschappelijke kennis hebben om de preventietaken uit te voeren.

Bij een volledige deelname wordt een getuigschrift afgeleverd.

Doelgroep

 • De bedrijven van de groepen C en D die volgens de welzijnswet geen preventieadviseur niveau I of II nodig hebben:
  • alle bedrijven van minder dan 20 werknemers, waar de werkgever zelf preventieadviseur mag zijn
  • de bedrijven van 20 tot 200 personen, afhankelijk van de aanwezige risico’s
 • Leden van de hiërarchische lijn die betrokken worden bij de organisatie van het welzijn op het werk.


 

Inhoud

Dag 1 (vm)

Inleiding cursus en inleiding tot het preventiebeleid

Do

28/09/2017

Dag 1 (nm):

Welzijnsbeleid (deel 1/3 en deel 2/3)

Do

28/09/2017

Dag 2 (vm):

Ergonomie

Wo

04/10/2017

Dag 2 (nm)

Welzijnsbeleid (deel 3/3)

Wo

04/10/2017

Dag 3 (vm):

Psychosociaal welzijn

Di

10/10/2017

Dag 3 (nm):

Psychosociaal welzijn

Di

10/10/2017

Dag 4 (vm):

Arbeidsplaatsen

Do

19/10/2017

Dag 4 (nm):

Arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

Do

19/10/2017

Dag 5 (vm):

Omgevingsfactoren en fysische agentia

Do

26/10/2017

Dag 5 (nm):

Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia  Onderwerp van thesis bepalen en ruimte voor vragen over eindwerk

Do

26/10/2017

Dag 6 (vm):

Presentaties eindwerk

Di

07/11/2017

Dag 6 (nm):

Nabeschouwingen + extra ruimte voor vragen

Di

07/11/2017

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 900,00
Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)

Opmerking

Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de 6-daagse cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.
Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.


Data

Lessenpakket
 • donderdag 28 september 2017 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
 • donderdag 28 september 2017 13:30 - 17:00 uur - VOLZET
 • woensdag 4 oktober 2017 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
 • woensdag 4 oktober 2017 13:30 - 17:00 uur - VOLZET
 • dinsdag 10 oktober 2017 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
 • dinsdag 10 oktober 2017 13:30 - 17:00 uur - VOLZET
 • donderdag 19 oktober 2017 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
 • donderdag 19 oktober 2017 13:30 - 17:00 uur - VOLZET
 • donderdag 26 oktober 2017 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
 • donderdag 26 oktober 2017 13:30 - 17:00 uur - VOLZET
 • dinsdag 7 november 2017 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
 • dinsdag 7 november 2017 13:30 - 17:00 uur - VOLZET

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Lessenpakket