Basisopleiding KMO Preventieadviseur - 2018
Je bent hier:

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - 2018

Laatst gewijzigd op: 18/01/2018

Deel deze opleiding:

Programma

Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-bedrijven mag de werkgever deze functie niet meer invullen en dient er een werknemer aangesteld te worden.

Deze opleiding komt tegemoet aan de wettelijke vereiste dat de preventieadviseurs voldoende kennis dienen te bezitten van de wetgeving betreffende welzijn op het werk en dat zij de nodige technische en wetenschappelijke kennis hebben om de preventietaken uit te voeren.

Bij een volledige deelname wordt een getuigschrift afgeleverd.

Doelgroep

 • De bedrijven van de groepen C en D die volgens de welzijnswet geen preventieadviseur niveau I of II nodig hebben:
  - alle bedrijven van minder dan 20 werknemers, waar de werkgever zelf preventieadviseur mag zijn
  - de bedrijven van 20 tot 200 personen, afhankelijk van de aanwezige risico's
 • Leden van de hiërarchische lijn die betrokken worden bij de organisatie van het welzijn op het werk.

Inhoud

Dag 1 (vm)

Inleiding cursus en inleiding tot het preventiebeleid

Di

25/09/2018

Dag 1 (nm):

Welzijnsbeleid (deel 1/3 en deel 2/3)

Di

25/09/2018

Dag 2 (vm):

Ergonomie

Wo

03/10/2018

Dag 2 (nm)

Welzijnsbeleid (deel 3/3)

Wo

03/10/2018

Dag 3 (vm):

Psychosociaal welzijn

Do

11/10/2018

Dag 3 (nm):

Psychosociaal welzijn

Do

11/10/2018

Dag 4 (vm):

Arbeidsplaatsen

Do

18/10/2018

Dag 4 (nm):

Arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

Do

18/10/2018

Dag 5 (vm):

Omgevingsfactoren en fysische agentia

Do

25/10/2018

Dag 5 (nm):

Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia 
Onderwerp van thesis bepalen en ruimte voor vragen over eindwerk

Do

25/10/2018

Dag 6 (vm):

Presentaties eindwerk

Do

08/11/2018

Dag 6 (nm):

Nabeschouwingen + extra ruimte voor vragen

Do

08/11/2018

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 900,00

Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)

De lessen, een syllabus, lichte lunch en getuigschrift zijn inbegrepen in de kostprijs.

Opmerking
Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de 6-daagse cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.
Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

 

Data

Lessenpakket
 • dinsdag 25 september 2018 09:00 - 12:30 uur
 • dinsdag 25 september 2018 13:30 - 17:00 uur
 • woensdag 3 oktober 2018 09:00 - 12:30 uur
 • woensdag 3 oktober 2018 13:30 - 17:00 uur
 • donderdag 11 oktober 2018 09:00 - 12:30 uur
 • donderdag 11 oktober 2018 13:30 - 17:00 uur
 • donderdag 18 oktober 2018 09:00 - 12:30 uur
 • donderdag 18 oktober 2018 13:30 - 17:00 uur
 • donderdag 25 oktober 2018 09:00 - 12:30 uur
 • donderdag 25 oktober 2018 13:30 - 17:00 uur
 • donderdag 8 november 2018 09:00 - 12:30 uur
 • donderdag 8 november 2018 13:30 - 17:00 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *: