Basisopleiding vertrouwenspersonen (regio Limburg)
Je bent hier:

Basisopleiding vertrouwenspersonen (regio Limburg)

Laatst gewijzigd op: 28/11/2019

Deel deze opleiding:

Programma

Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen conform de wetgeving van 28 februari 2014. Naast een verduidelijking over het takenpakket van een vertrouwenspersoon, verkrijg je ook inzichten over het ontstaan en aanpakken van psychosociale risico’s op het werk en de problematiek van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Doorheen de opleiding worden tools aangereikt om probleemsituaties te beheersen en aan te pakken. Een praktische training in gesprekstechnieken en interventievaardigheden stomen je klaar om je rol als vertrouwenspersoon gedegen te vervullen.

Doelgroep

Alle werknemers die in het kader van de wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk de functie van vertrouwenspersoon op zich (wensen te) nemen of hierover meer te weten willen komen.

Let op: de wetgeving stelt dat de rol van vertrouwenspersoon onverenigbaar is met een aantal functies. Zo kan je niet aangesteld worden als vertrouwenspersoon indien je één van de volgende rollen opneemt:

 • werkgever
 • werkgevers- of werknemersafgevaardigde (en zetelt in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk)
 • kandidaat voor de sociale verkiezingen
 • deel van de vakbondsafvaardiging
 • leidinggevend personeel[1]

 

[1] Met ‘leidinggevend personeel’ wordt bedoeld: “De personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming of instelling die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen.”

Inhoud

Dag 1: inleiding, wetgeving en het eerste hulpgesprek

 • Inleiding in de problematiek
 • Wat zegt de wetgeving (deel 1)?
 • Voorbereiding en aanpak van een eerste hulpgesprek

Dag 2: vervolg wetgeving en gesprekstechnieken

 • Wat zegt de wetgeving (deel 2)?
 • Doeltreffende communicatie: training in gesprekstechnieken
 • Actieve luistervaardigheden

Dag 3: psychosociale interventies, deel 1

 • Het gesprek met de andere betrokken partij
 • Conflicthantering
 • Bemiddeling

Dag 4: psychosociale interventies, deel 2

 • Stress en burn-out
 • Doorverwijzing

Dag 5: psychosociale interventies, deel 3

 • Het voeren van een preventief beleid en rollen van verschillende actoren
 • Best practices, bezorgdheden en leerpunten in kaart gebracht

 

De opleiding vindt plaats bij Bouwcampus - Wetenschapspark 33 - 3590 Diepenbeek.

Deelname

€ 980
Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).
De lessen, didactisch materiaal, een lichte lunch en een vormingsattest zijn in de kostprijs inbegrepen.

 

Opmerkingen: Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

Data

Opleiding 2020
 • dinsdag 2 juni 2020 09:00 - 16:30 uur
 • woensdag 3 juni 2020 09:00 - 16:30 uur
 • dinsdag 9 juni 2020 09:00 - 16:30 uur
 • vrijdag 12 juni 2020 09:00 - 16:30 uur
 • dinsdag 16 juni 2020 09:00 - 16:30 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding 2020