Basisvorming EHBO voor hulpverleners
Je bent hier:

Basisvorming EHBO voor hulpverleners

Laatst gewijzigd op: 14/11/2019

Deel deze opleiding:

Programma

Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende:

In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse arbeidsduur. 

De hulpverleners moeten via vorming de nodige kennis en vaardigheden verwerven om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en om daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van de nooddiensten. 

Cursisten die de basisvorming volledig volgen en slagen in de mondelinge en schriftelijke competentie-evaluatieproeven ontvangen een “Certificaat van hulpverlener”. Indien de cursist niet slaagt kan hij éénmaal herkansen. Datum, uur en plaats van deze nieuwe proef zullen met de betrokkene worden afgesproken.

Daar het behalen van het certificaat gekoppeld is aan een minimum aantal lesuren is de aanwezigheid bij elk cursusonderdeel vereist.

Doelgroep

EHBO-verantwoordelijken, preventieadviseurs, werkgevers, leidinggevenden en andere geïnteresseerden.

Cursisten EHBO moeten bekwaam zijn om op korte tijd een hoeveelheid theoretische en praktische kennis te verwerken. Eens gebrevetteerd staan zij soms voor belangrijke verantwoordelijkheden of beslissingen. Het is goed om dit in het achterhoofd te houden bij het zoeken naar bekwame en gemotiveerde vrijwilligers.

Inhoud

Basisprincipes van eerste hulp, basisreanimatie en AED (volgens richtlijnen ERC 2015) + inoefening op pop.

Wat te doen bij problemen met bewustzijn, ademhalingscirculatie en borststreek.

Wat te doen bij uitwendige factoren (oa huidwonden, brandwonden, vergiftiging,…).

Het EHBO-materiaal en verbanden, de EHBO-koffer.

Praktische benadering en inoefening.

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 310 – enkel toegankelijk voor leden Premed vzw

Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).
Het registratienummer van Premed is DV.O106215.

Inbegrepen
Handboek, actiekaarten, oefen- en demonstratiemateriaal, koffie, frisdrank en broodjes bij volledige dag les.

 

Opmerking
Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

Data

Opleiding 1 - 2020
 • maandag 20 januari 2020 09:00 - 17:00 uur - VOLZET
 • donderdag 23 januari 2020 09:00 - 17:00 uur - VOLZET
 • maandag 27 januari 2020 13:30 - 17:00 uur - VOLZET
Opleiding 3 - 2020
 • donderdag 4 juni 2020 09:00 - 17:00 uur
 • maandag 8 juni 2020 09:00 - 17:00 uur
 • maandag 15 juni 2020 13:30 - 17:00 uur
Opleiding 4 - 2020
 • dinsdag 6 oktober 2020 09:00 - 17:00 uur - VOLZET
 • donderdag 8 oktober 2020 09:00 - 17:00 uur - VOLZET
 • maandag 12 oktober 2020 09:00 - 12:30 uur - VOLZET
Opleiding 5 - 2020
 • woensdag 2 december 2020 09:00 - 17:00 uur - VOLZET
 • donderdag 3 december 2020 09:00 - 17:00 uur - VOLZET
 • dinsdag 8 december 2020 09:00 - 12:30 uur - VOLZET

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding 1 - 2020
Opleiding 3 - 2020
Opleiding 4 - 2020
Opleiding 5 - 2020