Contactnamiddag IPA: veilig gedrag stimuleren
Je bent hier:

Contactnamiddag IPA: veilig gedrag stimuleren

Laatst gewijzigd op: 21/11/2019

Deel deze opleiding:

Programma

Stel jij je ook vaak de vraag waarom werknemers hun PBM’s niet dragen, de veiligheidsregels niet respecteren of schijnbaar onverantwoord omgaan met hun eigen veiligheid en die van anderen?

Vaak weten werknemers wel dat ze bepaalde veiligheidsregels moeten respecteren, is er voldoende beschikbaar veiligheidsmateriaal en weten de werknemers hoe ze dit materiaal juist moeten gebruiken. Toch zien we vaak dat deze veiligheidsmaatregelen niet altijd worden genomen door werknemers. Maar hoe komt dit nu? Wat maakt dat mensen (on)veilig gedrag stellen? En hoe kunnen we mensen motiveren om enerzijds zelf veilig gedrag te stellen en anderzijds ook verantwoordelijkheid op te nemen voor de veiligheid van anderen?

Dat zijn de vragen waarop deze opleiding een antwoord wil bieden.

Doelgroep

Deze opleiding is interessant voor al wie inzicht wenst te verkrijgen in een meer psychologische (gedrags)benadering van veiligheid: werkgevers, preventieadviseurs, management, leden van de hiërarchische lijn en werknemers.

Inhoud

Als rode draad doorheen de opleiding wordt het MMM-model gebruikt dat bestaat uit drie pijlers die noodzakelijk zijn om het veilig gedrag van werknemers in een organisatie te stimuleren. Met name ‘milieu/organisatie’, ‘middelen/techniek’ en ‘mens’. In de opleiding worden voornamelijk de pijlers ‘organisatie’ en ‘mens’ verder uitgediept aangezien de psychologische bijdrage hier het grootst is.

De eerste pijler ‘milieu/organisatie’, gaat voornamelijk over het nastreven van een veiligheidscultuur. In de opleiding wordt toegelicht wat dit concept precies inhoudt, wordt de veiligheidscultuurladder (verschillende gradaties in veiligheidscultuur) voorgesteld en krijgt men de kans om de eigen organisatie op deze ladder te situeren.

Voor de tweede pijler ‘middelen/techniek’ wordt in de opleiding het belang van observaties, van een grondige risicoanalyse en van het onderzoeken van arbeidsongevallen benadrukt. Op basis van deze observaties en analyses kan men komen tot tekortkomingen inzake middelen/techniek alsook gevaarlijke situaties en handelingen in kaart brengen.

Aan de derde pijler ‘mens’ wordt in deze opleiding de meeste aandacht geschonken. Eerst en vooral is het belangrijk het huidige gedrag in kaart te brengen door middel van observaties. We zullen verder ingaan op welke elementen ervoor zorgen dat werknemers onveilig gedrag stellen. Door in de praktijk aan de slag te gaan met deze elementen kan men medewerkers stimuleren tot het stellen van een veilig(er) gedrag.

Naast het toelichten van de theoretische aspecten gaan we ook samen effectief aan de slag met deze theoretische inzichten om te komen tot een praktisch stappenplan naar het verhogen van veilig gedrag in organisaties.

Vraagstelling, oefeningen en reflectie worden afgewisseld met theoretische kaders en psycho-educatie.

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 170 Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). De lessen, didactisch materiaal, een lichte lunch en een vormingsattest zijn in de kostprijs inbegrepen.

Opmerkingen:
Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

Data

Opleiding 2020
  • dinsdag 8 september 2020 13:30 - 16:30 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding 2020