Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Risicoanalyse in KMO
Je bent hier:

Contactnamiddag voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Risicoanalyse in KMO

Laatst gewijzigd op: 21/11/2019

Deel deze opleiding:

Programma

In elke organisatie zijn er risico’s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is, naast de identificatie van de verschillende risico’s, een inschatting te maken zodat er gepaste preventiemaatregelen kunnen genomen worden. Een risicoanalyse kan worden uitgevoerd op het niveau van het bedrijf, de afdeling, de werkpost, de taak of het individu. Elke risicoanalyse is opgebouwd uit de identificatie, de evaluatie en het wegwerken van de risico’s. Het uitvoeren van een risicoanalyse vormt tevens de basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS).

Programma:

  • Wettelijk kader
  • Risicoanalysemethodes
  • Praktijkoefening
  • Link met het globaal preventieplan en het jaarlijkactieplan 

Na afloop kun je een risicoanalyse maken en de nodige vervolgstappen uitwerken. Je ontvangt een uitgebreide syllabus en een attest van deelname.

Doelgroep

Inhoud

  • Alle deelnemers van de “basisopleiding preventieadviseur KMO” die Premed de afgelopen jaren heeft georganiseerd.
  • Preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn die betrokken worden bij de organisatie van het welzijn op het werk.

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 180,00

Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be)

 

Opmerking:

Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

Inschrijven kan ook via de website www.premed.be of via e-mail door dit document elektronisch aan te vragen bij opleidingen@premed.be.

 

Data

Opleiding 1 - 2020
  • donderdag 20 februari 2020 13:00 - 17:00 uur
Opleiding 2 - 2020
  • donderdag 7 mei 2020 13:00 - 17:00 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding 1 - 2020
Opleiding 2 - 2020