Een effectief alcohol- en drugbeleid opzetten: wat na de beleidsverklaring? - 2019
Je bent hier:

Een effectief alcohol- en drugbeleid opzetten: wat na de beleidsverklaring? - 2019

Laatst gewijzigd op: 14/12/2018

Deel deze opleiding:

Programma

Sinds 2009 dient elke organisatie een preventief alcohol- en drugbeleid uit te werken.
Het wettelijk kader hiervoor wordt geboden door cao nr. 100, die twee fasen onderscheidt.
De eerste fase verplicht elke werkgever een beleidsverklaring uit te werken rond het thema.
De tweede fase die handelt over het uitschrijven van regels, procedures en good practices, is optioneel.
Toch blijkt uit de praktijk dat net deze tweede fase erg bepalend is voor een beleid dat echt werkt.

Deze opleiding helpt u om een alcohol en drugbeleid uit te werken: praktisch, to-the-point en op maat van uw organisatie, zodat u er echt iets aan heeft.

Doelgroep

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die betrokken is in het uitwerken van het alcohol- en drugbeleid, met name preventieadviseurs, HR-medewerkers, werkgevers, werknemersafgevaardigden en leden van de hiërarchische lijn.

Inhoud

Tijdens deze opleiding biedt de lesgever concrete handvatten aan over hoe u (verder) aan de slag kan gaan met het alcohol- en drugbeleid van uw organisatie. Daarnaast zorgen we voor een interactieve leeromgeving, waarbij ervaringsuitwisseling tussen deelnemers gestimuleerd wordt.

  • Cao 100: waar staan we?
  • Een leidraad voor de opmaak van een alcohol- en drugbeleid
  • Tips en valkuilen bij het uitwerken van dit beleid
  • Testen op alcohol en drugs: wat kan en wat niet?
  • Ervaringen en visie betreffende het beleid in de eigen organisatie

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 150,00

Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).
De lessen, didactisch materiaal en een vormingsattest zijn in de kostprijs inbegrepen.

 

Opmerking
Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.


Data

Opleiding
  • donderdag 13 juni 2019 09:00 - 12:00 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding