Hoe een effectief alcohol- en drugbeleid opzetten? - 2017
Je bent hier:

Hoe een effectief alcohol- en drugbeleid opzetten? - 2017

Deel deze opleiding:

Programma

Sinds 2009 dient elke organisatie een preventief alcohol- en drugbeleid uit te werken. Het wettelijk kader hiervoor wordt geboden door cao nr. 100, die twee fasen onderscheidt. De eerste fase verplicht elke werkgever om een beleidsverklaring uit te werken rond het thema. De tweede fase uit de cao, het uitschrijven van regels, procedures en good practices, is optioneel.

Deze opleiding wil u helpen om een alcohol en drugbeleid op maat van uw onderneming uit te werken. De nodige praktische bagage wordt aangereikt om een beleid uit te tekenen dat voor uw organisatie echt werkt.

Doelgroep

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die betrokken is in het uitwerken van het alcohol- en drugbeleid, met name preventieadviseurs, HR-medewerkers, werkgevers, werknemersafgevaardigden en leden van de hiërarchische lijn.

Inhoud

Tijdens deze opleiding biedt de lesgever concrete handvatten aan over hoe u (verder) aan de slag kan gaan met het alcohol- en drugbeleid van uw organisatie. Daarnaast zorgen we voor een interactieve leeromgeving, waarbij ook ervaringsuitwisseling tussen deelnemers gestimuleerd wordt.

  1. Cao 100, 7 jaar later: waar staan we?
  2. Een leidraad voor de opmaak van een alcohol- en drugbeleid
  3. Tips en valkuilen bij het uitwerken van dit beleid
  4. Testen op alcohol en drugs: wat kan en wat niet?
  5. Ervaringen en visie betreffende het beleid in de eigen organisatie


De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven

Deelname

€ 150,00

Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).

 

Opmerking
Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

 

Data

Opleiding
  • donderdag 27 april 2017 13:30 - 16:30 uur - VOLZET

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding