Inspiratiesessie Diversiteit op het werk
Je bent hier:

Inspiratiesessie Diversiteit op het werk

Deel deze opleiding:

Programma

Het is bijzonder opvallend. We verschillen wel van elkaar. Bijgevolg leven we allen met verschillende mensen samen … van jong tot oud, van man en vrouw tot transpersoon, van hetero- en homo- tot biseksueel, van mensen met een blanke of een andere huidskleur, die hier geboren zijn of een buitenlandse herkomst hebben, van Boeddhist, Christen, Jood en Moslim tot atheïst, zonder of met een handicap, van gezond tot ziek, met een bepaalde politieke overtuiging … we maken allemaal samen deel uit van de samenleving. Dit vertaalt zich vanzelfsprekend naar onze werkplek: We werken ook samen. Gelukkig, want diversiteit op de werkvloer heeft aanzienlijke voordelen voor het welzijn van bedrijven en werknemers … toch wanneer de werkgever en –nemers respectvol met elkaar omgaan.

Deze inspiratiesessie heeft tot doel om werkgevers uitgebreid te informeren over de voordelen van diversiteit op het werk, en te inspireren om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid. Hierbij worden de wettelijke verplichtingen omtrent het respecteren van diversiteit op het werk, en het voorkomen van discriminatie op het werk, uitgebreid toegelicht. Wat mag er niet, en wat doe je best wel? Ook de acties die een (toekomstige of voormalige) werknemer kan ondernemen bij discriminatie komen hierbij aan bod. Vervolgens wordt toegelicht hoe je het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid voor jouw onderneming het best aanpakt, waarbij er concrete handvaten worden aangereikt om (respect voor) diversiteit op het werk te stimuleren. Ten slotte worden er tips voorzien om werknemers in jouw organisatie te sensibiliseren omtrent diversiteit op het werk, en een positieve bedrijfscultuur in het omgaan met diversiteit op het werk te stimuleren. De inspiratiesessie is interactief en biedt ruimte om concrete ervaringen en hinderpalen omtrent het respecteren en stimuleren van diversiteit op het werk toe te lichten, en te behandelen.

Doelgroep

Werkgevers, interne preventieadviseurs en andere geïnteresseerden

Inhoud

  • De voordelen van diversiteit op het werk
  • De wettelijke verplichtingen van de (anti-discriminatie)wetgeving
  • Beste praktijken voor het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid
  • Tips om een positieve bedrijfscultuur bij werknemers te stimuleren m.b.t. het omgaan met diversiteit op het werk


Deze sessie vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 150,00

Data

Sessie
  • vrijdag 8 juni 2018 09:00 - 12:00 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Sessie