Opleiding vertrouwenspersonen - 2018
Je bent hier:

Opleiding vertrouwenspersonen - 2018

Laatst gewijzigd op: 23/05/2018

Deel deze opleiding:

Programma

Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen die volgens de wetgeving van 28 februari 2014 en bijbehorend KB nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten als vertrouwenspersoon.

Aan het einde van deze opleiding kent u niet enkel het wettelijk kader en het takenpakket van een vertrouwenspersoon, maar bent u tevens verrijkt met inzichten over het ontstaan en aanpakken van psychosociale risico’s op het werk en de problematiek van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Een praktische training in gesprekstechnieken en interventievaardigheden maken dat u klaar bent om uw rol als vertrouwenspersoon te vervullen. Tot slot worden tools aangereikt om probleemsituaties te beheersen en aan te pakken.

Doelgroep

Alle werknemers die in het kader van de wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk de functie van vertrouwenspersoon op zich (wensen te) nemen of hierover meer te weten willen komen.

Let op: de wetgeving stelt dat de rol van vertrouwenspersoon onverenigbaar is met een aantal functies. Zo kan je niet aangesteld worden als vertrouwenspersoon als je:

*  de werkgever zelf bent

*   een werkgevers- of werknemersafgevaardigde bent (en zetelt in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk)

*   je je kandidaat wilt stellen of hebt gesteld voor de sociale verkiezingen

*   deel uitmaakt van de vakbondsafvaardiging

*   behoort tot het leidinggevend personeel[1]

 [1] Met ‘leidinggevend personeel’ wordt bedoeld: “De personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming of instelling die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen.”

Inhoud

Dag 1: inleiding, wetgeving en het eerste hulpgesprek

 • Inleiding in de problematiek
 • Wat zegt de wetgeving (deel 1)?
 • Voorbereiding en aanpak van een eerste hulpgesprek

 

Dag 2: vervolg wetgeving en gesprekstechnieken

 • Wat zegt de wetgeving (deel 2)?
 • Doeltreffende communicatie: training in gesprekstechnieken
 • Luistervaardigheden

 

Dag 3: psychosociale interventies, deel 1

 • Het gesprek met de andere betrokken partij
 • Conflicthantering
 • Bemiddeling

 

Dag 4: psychosociale interventies, deel 2

 • Stress en burn-out
 • Doorverwijzing

 

Dag 5: psychosociale interventies, deel 3

 • Het voeren van een preventief beleid en rollen van verschillende actoren
 • Best practices, bezorgdheden en leerpunten in kaart gebracht

Deelname

€ 900,00
Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).
De lessen, een syllabus, lichte lunch en een vormingsattest zijn in de kostprijs inbegrepen.

Waar: Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven

Inschrijvingen: minimum 6 deelnemers - maximum 12 deelnemers

Opmerkingen:
Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

 

 

 

Data

Reeks 3
 • maandag 1 oktober 2018 09:00 - 16:30 uur
 • dinsdag 2 oktober 2018 09:00 - 16:30 uur
 • maandag 8 oktober 2018 09:00 - 16:30 uur
 • dinsdag 9 oktober 2018 09:00 - 16:30 uur
 • maandag 15 oktober 2018 09:00 - 16:30 uur
Reeks 4
 • maandag 19 november 2018 09:00 - 16:30 uur
 • dinsdag 20 november 2018 09:00 - 16:30 uur
 • maandag 26 november 2018 09:00 - 16:30 uur
 • dinsdag 27 november 2018 09:00 - 16:30 uur
 • maandag 3 december 2018 09:00 - 16:30 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Reeks 3
Reeks 4