Praktische blusopleiding 2019
Je bent hier:

Praktische blusopleiding 2019

Laatst gewijzigd op: 10/01/2019

Deel deze opleiding:

Programma

Dagelijks worden we, zowel in privésituaties als in de bedrijfswereld, geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materiële schade, maar heel vaak ook met desastreuze materiële verliezen en enorm menselijk leed tot gevolg. Preventie en - als het toch misloopt - een goed georganiseerde brandbestrijding zijn dus fundamenteel.

Het KB van 28 maart 2014 betreffende brandpreventie verplicht iedere werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen om brand te voorkomen. Indien toch brand zou uitbreken moet hij tevens zodanig georganiseerd zijn om ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden. De opleiding behandelt zowel het voorkomen van brand als het deskundig omgaan met brandblusapparatuur, wat in realiteit vaak niet optimaal gebeurt.

In een eerste theoretisch gedeelte wordt de nodige kennis bijgebracht rond brand en brandpreventie; ondermeer de vuurdriehoek, het ontstaan en de evolutie van een brand en het voorkomen en bestrijden van brand komen hierbij aan bod.

In een aansluitend praktisch gedeelte leren de deelnemers individueel brandhaarden van diverse oorsprong (vloeibaar, vast, gasvormig,…) te bestrijden met de aangepaste kleine blusmiddelen.

Doelgroep

Alle personeelsleden van bedrijven en instellingen, en in het bijzonder de leden van de brandbestrijdingsdienst die als taak hebben een beginnende brand snel en doeltreffend te bestrijden.

Inhoud

  • Theorie (2u): wat is brand, de vuurdriehoek, verschillende blusmiddelen, evacuatie,…
  • Praktijk (1,5u): gebruik van eerste interventiemiddelen, individuele oefeningen met verschillende types van blusmiddelen op reële vuurhaarden

 

De opleiding vindt plaats bij BGS NV - Bleyveld 10 - 3320 Hoegaarden.

 

 

Deelname

€112,50

Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).

Data

Blusopleiding 1
  • donderdag 21 maart 2019 13:00 - 17:00 uur
Blusopleiding 2
  • donderdag 6 juni 2019 13:00 - 17:00 uur
Blusopleiding 3
  • donderdag 10 oktober 2019 13:00 - 17:00 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Blusopleiding 1
Blusopleiding 2
Blusopleiding 3