Summerclass: opfrissingscursus voor vertrouwenspersonen
Je bent hier:

Summerclass: opfrissingscursus voor vertrouwenspersonen

Laatst gewijzigd op: 21/11/2019

Deel deze opleiding:

Programma

Aan de hand van deze nieuwe opfrissingscursus willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om hun kennis mbt. bepaalde relevante topics ‘op te frissen’ en up to date te houden.

Meer bepaald wordt ingezet op een ‘heropfrissing’ van het wettelijk kader:

                - Invullen van het jaarverslag

                - Toelichting verloop informele procedure (invullen registratiedocument)

                - Autonomie, bescherming, vertrouwelijkheid, beroepsgeheim en GDPR

                - Bijhouden register feiten van derden

                - Deelname aan vergaderingen van het Comité

                - Wettelijke verplichtingen inzake de risicoanalyse

Ook wordt er ruimte voorzien om thema’s die door jullie vooraf werden doorgeven toe te lichten, zoals Stress en Burn-out, zelfzorg, alcohol- en drugsbeleid, etc.

Uiteraard kan je ook tijdens deze cursus, net zoals bij de supervisiemomenten, van elkaars ervaringen leren door cases in groepsverband te bespreken en good practices uit te wisselen. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten, die bijkomende informatie aanreikt, tips en tricks bespreekt en advies geeft.

Doelgroep

Deze opfrissingscursus bedoeld voor alle vertrouwenspersonen.

Inhoud

Tijdens de opfrissingscursus (een hele dag) wordt het wettelijk kader opnieuw toegelicht, eigen onderwerpen toegelicht en ruimte voorzien voor het bespreken van eigen cases en praktijkervaring.

 

De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 250,00
Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).
De lessen, didactisch materiaal en een vormingsattest zijn in de kostprijs inbegrepen.

Opmerkingen: Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

 

Data

Opleiding 2020
  • dinsdag 25 augustus 2020 09:00 - 16:30 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Opleiding 2020