Terugkomdag + supervisiemoment voor vertrouwenspersonen - 2018
Je bent hier:

Terugkomdag + supervisiemoment voor vertrouwenspersonen - 2018

Deel deze opleiding:

Programma

Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar uit te wisselen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee men worstelt. Tijdens deze supervisiemomenten kan men van gedachten wisselen over een moeilijk dossier of men kan terugblikken met medevertrouwenspersonen op een case die men heeft behandeld om de aanpak ervan te evalueren. Tevens is het een moment om good practices uit te wisselen. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten, die bijkomende informatie aanreikt, tips en tricks bespreekt en advies geeft.

Daarnaast organiseren we dit jaar ook tweemaal een ‘terugkomdag voor vertrouwenspersonen’, waarbij we in de voormiddag een opleiding voorzien over een bepaald thema en in de namiddag tijd vrijmaken voor een supervisiemoment.

Sinds de wetswijziging van 28 februari 2014 is elke vertrouwenspersoon verplicht om minimaal jaarlijks deel te nemen aan een supervisiemoment.

Doelgroep

Deze supervisiemomenten zijn bedoeld voor alle vertrouwenspersonen.

Inhoud

Tijdens de supervisiemomenten (een halve dag) kan u eigen cases bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Premed. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, krachtenveldanalyse, videofragmenten, rollenspel, enz.).
De preventieadviseur geeft advies en informatie om de kennis en vaardigheden van vertrouwenspersonen up to date te houden.

De terugkomdagen (ganse dag) voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, kennis op te frissen inzake wetgeving en gesprekstechnieken en nieuwe kennis te vergaren inzake psychosociale thema’s.


De opleiding vindt plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.

Deelname

€ 225,00
Deze opleiding komt in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be).

Opmerking

Bij de inschrijving wordt rekening gehouden met de datum van ontvangst bij Premed. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd. Betaling gebeurt na ontvangst factuur. Schriftelijke annulatie is mogelijk tot 10 werkdagen vóór aanvang van de sessie waarvoor u zich hebt ingeschreven. Bij een latere annulatie zal de helft van de kostprijs worden aangerekend.

Indien u beschikt over preventie-eenheden, kunnen deze worden gebruikt voor het volgen van deze opleiding.

Data

Terugkomdag + supervisiemoment 1
  • dinsdag 20 maart 2018 09:00 - 16:30 uur
Terugkomdag + supervisiemoment 2
  • donderdag 20 september 2018 09:00 - 16:30 uur

Inschrijven

Maak een keuze uit volgende lessenpaketten *:
Terugkomdag + supervisiemoment 1
Terugkomdag + supervisiemoment 2