Onze visie
Je bent hier:

Premed is een regionale dienstverlener.
Onze medewerkers zijn zorgdragend en opgeleid in alle domeinen van het welzijn op het werk.
Onze regionale verankering plaatst de klant centraal in al onze activiteiten wat leidt tot betere dienstverlening.
Dit moet ons in staat stellen autonoom en financieel gezond te blijven.
Dit is essentieel om onze opdracht in alle neutraliteit en onafhankelijkheid te kunnen blijven uitvoeren.


Ons kwaliteitssysteem is gericht op voortdurende verbetering en is zodanig opgebouwd dat we een kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten kunnen verzekeren. Het is uitgewerkt overeenkomstig de norm ISO 9001:2015.