Onze visie
Je bent hier:

Wij zijn een regionale dienst die gesteld is op zijn autonomie en financiële onafhankelijkheid; die kwaliteit wil leveren, die transparant en toegankelijk is en die maatwerk levert, rekening houdend met de specifieke behoeften en mogelijkheden van de klant. 

We streven voortdurend naar meerwaarde voor de aangesloten werkgevers en werknemers en willen daarom: 
• symbool staan voor een performante, kwaliteitsvolle dienstverlening, gesteund op expertise en innovatie 
• de maatschappelijke rol vervullen die de overheid van ons verwacht 
• dicht bij onze klanten staan 
• een aantrekkelijke organisatie zijn op de arbeidsmarkt 

Ons kwaliteitssysteem is gericht op voortdurende verbetering en is zodanig opgebouwd dat we een kwalitatieve dienstverlening aan onze klanten kunnen verzekeren. Het is uitgewerkt overeenkomstig de norm ISO 9001:2000.