Het werk hervatten na ziekte, 4 mogelijke stappen.

Werkhervattingsonderzoek

Besluit uw werknemer na vier weken om het werk aan te vatten? Fantastisch nieuws! Wel zal hij/zij binnen de tien werkdagen de arbeidsarts moeten bezoeken voor een werkhervattingsonderzoek. Dit is verplicht voor risicoberoepen, die onderworpen zijn aan een periodiek medisch onderzoek. Zo zijn u en uw werknemer gerust dat u het werk volledig aankan.

Een vrijblijvend onderzoek tijdens ziekte

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting bestaat al lang, maar is vaak nog onvoldoende bekend bij werknemers en werkgevers. Het kan in veel gevallen de snelste en minst administratieve manier zijn om een werknemer na langdurige afwezigheid opnieuw aan het werk te helpen. 

Tijdens de ziekteperiode kunnen eventuele aanpassingen aan de werkplek besproken en indien mogelijk doorgevoerd worden.

Re-integratietraject

Is uw werknemer langdurig uitgevallen door ziekte? Dit kan verschillende oorzaken en achtergronden hebben waardoor het re-integratietraject met de nodige voorzichtigheid moet voorbereid worden. Om uw medewerker opnieuw te laten instromen is een professionele begeleiding door Premed aan te raden. Onze artsen en begeleiders faciliteren de dialoog tussen de werknemer en de werkgever en stippelen een haalbaar maar krachtig re-integratieplan uit. Want een vlotte re-integratie is een must om goede werkkrachten niet te verliezen.

Lees meer hierover op volgende link: Re-integratietrajecten | Premed

Bijzondere procedure medische overmacht

Bij een bijzonder procedure onderzoeken we in welke mate de werknemer zijn huidige job nog kan uitoefenen of u in aanmerking komt voor medische overmacht om het arbeidscontract te ontbinden. U of uw werknemer kan een bijzondere procedure opstarten, op deze voorwaarden:

  • De werknemer moet minstens 9 maand ononderbroken arbeidsongeschiktheid zijn.
  • Startte u eerder een re-integratietraject, dan moet dat ondertussen afgerond zijn.
  • Startte u al eerder een bijzondere procedure, dan moeten er minstens 9 maanden verstreken zijn.

Lees meer hierover op volgende link: Medische overmacht | Premed

Contact door Premed na 4 weken ziekte

De werkgever informeert de preventieadviseur-arbeidsarts over elke werknemer die meer dan 4 weken afwezig is.

Dit
geldt ook voor werknemers voor wie periodiek onderzoek niet verplicht is.

U kan deze melding doen via

De arbeidsarts moet contact opnemen met een werknemer wanneer die > 4 weken arbeidsongeschikt is. We doen dit aan de hand van onderstaande brieven.

Het doel is om de arbeidsongeschikte werknemer te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn indien men erover denkt om het werk te hervatten. Afhankelijk van de periode van afwezigheid en al dan niet onderworpenheid sturen we een andere versie.

 

WORKFLOW PREMED