Je bent hier:

De snelle opgang van burn-outs in de statistieken

Recent publiceerde het RIZIV cijfers aangaande invaliditeit, dewelke begint na één jaar arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat voor de afgelopen vier jaar (2016-2020) een  toename van maar liefst 39,23% werd opgetekend van langdurige burn-outs en depressies.

Lees meer »

Tabakowat?!

31 mei staat in het teken van de werelddag zonder tabak, een initiatief van de lidstaten van de WHO (World Health Organization). Mensen weten dat roken ongezond is. Ze hebben vaak echt de wil om te stoppen met roken maar het is oh zo moeilijk. Voor heel wat mensen is één stoppoging niet voldoende om de sigaret te bannen uit hun leven. Sommige onder ons hebben bijkomende ondersteuning en/of begeleiding nodig. Premed kan je onderneming en je werknemers hierbij helpen.

Lees meer »

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk” Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden. Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen. We vinden deze wetgeving terug in de Codex welzijn op het werk, onder Boek I, Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers, Hoofdstuk VI – Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. (Art. I.4-72 en volgende). De arbeidswet van 3 juli 1978 werd op 9 januari 2017 aangepast om de sociale regeling mogelijk te maken.

Lees meer »