Wat valt er onder EHBO? 

Het vermogen om snel en effectief eerste hulp te verlenen, kan levens redden. Daar is iedereen het over eens. In die zin is het een vaardigheid die iedereen zou moeten bezitten. Of toch zoveel mogelijk mensen.

Maar wat valt er nu juist onder EHBO of eerste hulp bij ongelukken? EHBO gaat heel breed. Elke medische hulp die wordt geboden door een niet-medisch opgeleid persoon valt onder EHBO, al dan niet in afwachting van eventuele professionele hulpverlening. 

Het verlenen van eerste hulp kan nodig zijn in diverse situaties waar u misschien nog niet eerder bij hebt stilgestaan. Denk maar aan verstikking, epileptische aanval, hartaanval, flauwvallen, brandwonden, snijwonden, vallen, vergiftiging, spierverrekking,…

EHBO-stappenplan 

Er zijn enkele essentiële handelingen die in noodsituaties het verschil kunnen maken en die we kunnen groeperen in dit EHBO-stappenplan:

 1. Blijf kalm en zorg in de eerste plaats voor uw eigen veiligheid
   
 2. Verwittig een hulpverlener of de hulpdiensten
   
 3. Meld de noodzakelijke gegevens
  1. Zeg wie en waar u bent (bedrijf en adres)
  2. Schets de situatie (wat is er gebeurd?)
  3. Vermeld de toestand en het aantal slachtoffers
   1. Toestand van bewustzijn en ademhaling
    1. Ademt de patiënt niet meer? Dan zal u hem/haar moeten reanimeren. Bij de downloads onderaan vindt u een poster die dit reanimatieprotocol toelicht.
   2. Specifieke gegevens (diabetespatiënt, zwanger,...)
  4. Beantwoord de vragen van de hulpcentrale
    
 4. In afwachting van de komst van de hulpdiensten dient u steeds bij het slachtoffer te blijven en te allen tijde te observeren
   
 5. Bij vermoeden van vergiftiging: hou het veiligheidsinformatieblad van de gevaarlijke stof bij de hand. 
   
 6. Indien evacuatie noodzakelijk is: verlaat zo snel mogelijk het gebouw via de normale uitgang. Of indien dit niet mogelijk is via de nooduitgang.

Aarzel niet om deze procedure, die u eveneens als poster in de downloadsectie terugvindt, op zichtbare plaatsen in uw bedrijf op te hangen. Het is namelijk aangewezen dat elke werknemer deze stappen kent. 

EHBO verband

EHBO-verplichtingen bedrijven 

Als werkgever bent u sowieso verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers op de werkvloer. Het bezit van het nodige EHBO-materiaal draagt daartoe bij, alsook het sensibiliseren en opleiden van uw werknemers.

De wetgeving, met name de Codex over het welzijn op het werk, voorziet in richtlijnen met betrekking tot EHBO in bedrijven. Het is van belang deze richtlijnen te volgen en te integreren in uw bedrijfsbeleid. 

De specifieke verplichtingen zijn sterk afhankelijk van de grootte en sector van uw bedrijf. 

Kleine vs grote organisaties 

In elk bedrijf dient men een beleid op te stellen voor wat betreft eerste hulp. In kleinere bedrijven volstaat doorgaans een eenvoudige verbanddoos met een minimum aan materiaal. 

In grotere organisaties is een gedegen risicoanalyse noodzakelijk. Op basis hiervan wordt de inhoud van de EHBO-koffer bepaald, op welke plaats die voorzien moet worden en hoeveel werknemers er een opleiding EHBO dienen te volgen. Daarnaast kan ook gekeken worden of een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) interessant kan zijn voor uw bedrijf. 

Premed voorziet in risicoanalyses om vast te stellen wat voor uw bedrijf noodzakelijk is. Zowel op vlak van EHBO als op andere domeinen in uw organisatie. Na deze analyse worden de prioriteiten en acties omgezet in een globaal preventieplan. 

Wat zit er in de EHBO-koffer? 

Vroeger werd er wettelijk vastgelegd wat er verplicht in een EHBO-koffer aanwezig moet zijn. Nu raden we u aan om de inhoud af te stemmen op de specifieke risico’s van uw bedrijf met behulp van een risicoanalyse. 

Om u alvast op weg te helpen, is er een advies opgesteld (zie downloads). Dit alles is zoals aangegeven sterk sectorgebonden. In de bouwsector, waar vooral fysieke arbeidsongevallen gebeuren, zal er ander materiaal nodig zijn dan in de chemische sector waar er een hoger risico is op vergiftiging. 

Elk bedrijf dient deze verbanddoos op regelmatige basis na te kijken. Het is daarbij aangewezen om zelf een lijst op te stellen met de inhoud van uw EHBO-koffer en deze jaarlijks (of frequenter bij regelmatig gebruik) bij te vullen.

EHBO industriële setting

Register voor eerste hulp 

Voor interventies bij eerste hulp is het bijhouden van een register voor eerste hulpverlening verplicht. Hierin worden essentiële gegevens genoteerd, zoals de naam van het slachtoffer, de datum en aard van de interventie.

Dit register kan een cruciale rol spelen bij het documenteren van “lichte” ongevallen en dienen als bewijsmiddel voor latere aangiftes.

Premed biedt u de mogelijkheid tot het bijhouden van een online register op het werkgeversportaal van onze website na inloggen.

Gecertificeerde hulpverleners

In ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de arbeidsarts en het CPBW) een voldoende aantal gecertificeerde hulpverleners in dienst hebben. Dit in verhouding tot het aantal werknemers en afhankelijk van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse. 

Voor de ondernemingen van groep D wordt de eerste hulp verstrekt door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en door hem aangeduide werknemers.

Tabel hulpverleners in een bedrijf
Bron: Brochure eerste hulp op het werk, FOD WASO

Premed biedt verschillende EHBO-opleidingen aan om ervoor te zorgen dat uw medewerkers adequaat kunnen handelen in noodsituaties. Van basisvorming voor hulpverleners tot bijscholingscursussen, lessen gericht op organisaties die werken met jonge kinderen en specifieke trainingen voor aangeduide personen. 

Naast standaardopleidingen biedt Premed ook opleidingen op maat aan, afgestemd op de specifieke behoeften en risico's van uw bedrijf. Of het nu gaat om het gebruik van een AED-toestel, wondverzorging of reanimatie. Onze ervaren instructeurs kunnen een EHBO-cursus op maat uitwerken die aan uw verwachtingen voldoet.

Opleidingen

Basisopleiding vertrouwenspersonen

Bent u aangesteld als vertrouwenspersoon? Als luisterend oor...

Tweeperenboom - Dorpsstraat 1 - 3020 Winksele

Gezondheid & welzijn
(+1)
Sluiten
Subdomeinen
 • EHBO
Meer lezen

Beschikbare data voor deze opleiding

 • 10/09/2024
 • 05/11/2024

Bijscholingscursus EHBO

Bezit u een EHBO-certificaat? Met een jaarlijkse bijscholing...

Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven

Gezondheid & welzijn
(+1)
Sluiten
Subdomeinen
 • EHBO
Meer lezen

Beschikbare data voor deze opleiding

 • 07/11/2024
 • 02/12/2024
 • 19/09/2024
 • ...

Downloads

Advies inhoud verbanddoos - TOOL

Bestand

Register van eerste hulpverlening - TOOL

Bestand

Adressen voor doorverwijzing bij psychosociale problemen

Bestand