Image
risicoanalyse

Risicoanalyse

Arbeidsongevallen voorkomen en het mentaal welzijn verhogen? Nood aan een uitgebreide risicoanalyse? Premed is uw partner in preventie!
Image
Medisch onderzoek

Medisch onderzoek

Spoor gezondheidsproblemen tijdig op met een medisch onderzoek bij Premed. U kan terecht bij onze arbeidsartsen in meer dan 25 kantoren.
Image
Preventieadvideur

Preventieadviseur

Als externe preventieadviseur komt Premed langs om uw werkposten te analyseren, adviseren, optimaliseren en evalueren.
Image
Metingen

Metingen

Uw risicoanalyse vervolledigen met een bijkomende meting? Premed meet zowel fysische, chemische als biologische agentia op de werkvloer.
Image
Sensibiliseringscampagnes

Sensibiliseringscampagnes

Uw werknemers sensibiliseren en beroepsrisico’s voorkomen? Premed rolt van A tot Z uw sensibiliseringscampagne uit op de werkvloer.
Image
Re-integratietrajecten

Re-integratietrajecten

Uw zieke werknemer vlot laten instromen na een langdurige uitval? Premed begeleidt u doorheen alle stappen van het re-integratietraject.
Image
Medisch onderzoek

Medische overmacht

Bij een werknemer die definitief zijn of haar job niet meer kan uitvoeren wegens arbeidsongeschiktheid is medische overmacht een mogelijk gevolg.
Image
Medisch onderzoek

Terug naar het werk

Is uw werknemer uitgevallen door ziekte? Dit kan verschillende oorzaken en achtergronden hebben waardoor het re-integratietraject met de nodige voorzichtigheid moet voorbereid worden. Om uw medewerker...