risicoanalyse

Risicoanalyse

Arbeidsongevallen voorkomen en het mentaal welzijn verhogen? Nood aan een uitgebreide risicoanalyse? Premed is uw partner in preventie!
Preventieadvideur

Preventieadviseur

Als externe preventieadviseur komt Premed langs om uw werkposten te analyseren, adviseren, optimaliseren en evalueren.
Metingen

Metingen

Uw risicoanalyse vervolledigen met een bijkomende meting? Premed meet zowel fysische, chemische als biologische agentia op de werkvloer.
Sensibiliseringscampagnes

Sensibiliseringscampagnes

Uw werknemers sensibiliseren en beroepsrisico’s voorkomen? Premed rolt van A tot Z uw sensibiliseringscampagne uit op de werkvloer.
Arbeidsinspectie controle

E-book arbeidsinspectie controle

De arbeidsinspectie heeft als opdracht bedrijven te adviseren over welzijnskwesties en de toepassing van de regelgeving te controleren. Daarvoor bezoeken ze (on)aangekondigd uw werkvloer en kijken ze uw administratie in.

Stress omdat u niet weet welke administratie gecontroleerd wordt? Niet nodig. Premed biedt een
handig e-book aan met een lijst van de gevraagde documenten.

Lees meer