risicoanalyse

Risicoanalyse

Arbeidsongevallen voorkomen en het mentaal welzijn verhogen? Nood aan een uitgebreide risicoanalyse? Premed is uw partner in preventie!
Medisch onderzoek

Medisch onderzoek

Spoor gezondheidsproblemen tijdig op met een medisch onderzoek bij Premed. U kan terecht bij onze arbeidsartsen in meer dan 25 kantoren.
Preventieadvideur

Preventieadviseur

Als externe preventieadviseur komt Premed langs om uw werkposten te analyseren, adviseren, optimaliseren en evalueren.
Metingen

Metingen

Uw risicoanalyse vervolledigen met een bijkomende meting? Premed meet zowel fysische, chemische als biologische agentia op de werkvloer.
Sensibiliseringscampagnes

Sensibiliseringscampagnes

Uw werknemers sensibiliseren en beroepsrisico’s voorkomen? Premed rolt van A tot Z uw sensibiliseringscampagne uit op de werkvloer.
Re-integratietrajecten

Re-integratietrajecten

Uw zieke werknemer vlot laten instromen na een langdurige uitval? Premed begeleidt u doorheen alle stappen van het re-integratietraject.
Medisch onderzoek

Medische overmacht

Bij een werknemer die definitief zijn of haar job niet meer kan uitvoeren wegens arbeidsongeschiktheid is medische overmacht een mogelijk gevolg.
Medisch onderzoek

Terug naar het werk

Is uw werknemer uitgevallen door ziekte? Dit kan verschillende oorzaken en achtergronden hebben waardoor het re-integratietraject met de nodige voorzichtigheid moet voorbereid worden. Om uw medewerker...
Arbeidsinspectie controle

E-book arbeidsinspectie controle

De arbeidsinspectie heeft als opdracht bedrijven te adviseren over welzijnskwesties en de toepassing van de regelgeving te controleren. Daarvoor bezoeken ze (on)aangekondigd uw werkvloer en kijken ze uw administratie in.

Stress omdat u niet weet welke administratie gecontroleerd wordt? Niet nodig. Premed biedt een
handig e-book aan met een lijst van de gevraagde documenten.

Lees meer