Wat?

Meet de risico’s op de werkvloer Nagaan of uw werkomgeving veilig is, doet u niet alleen met een risicoanalyse. Werkt u met gevaarlijke stoffen of in een luide omgeving? Met een meting van Premed weet u precies de omvang en dringendheid van de risico’s.

Waarom?

Verbeter de werkomgeving op basis van metingen De heldere meetresultaten van Premed op zak? Dan kan u gericht preventiemaatregelen beginnen uitwerken. Zo bevordert u de arbeidshygiëne voor uw werknemers en kunnen ze met een gerust hart blijven presteren.

Wie?

Vertrouw op de experten van Premed Het uitvoeren van metingen, dat laat u best over aan deskundigen. Premed zorgt voor de nodige kennis en apparatuur om fysische, biologische en chemische agentia te meten op de werkvloer.
ongeval

Arbeidsongevallen voorkomen en het mentaal welzijn verhogen? Nood aan een uitgebreide risicoanalyse? Premed is uw partner in preventie!

Bij Premed gaan we grondig te werk. Onze experten werken in nauw teamverband samen om uw bedrijf te bestuderen en een uitvoerige risicoanalyse op te leveren. Zo kent u de gevaren en kan u zorgen voor een veilige werkomgeving.

Lees meer

 

Waarom een meting op het werk bestellen? 

Wijst een risicoanalyse uit dat de werknemers in uw bedrijf blootgesteld worden aan bepaalde risico’s zoals schadelijke gassen, trillingen, stralingen, virussen of extreme klimatologische omstandigheden? Dan is het zinvol om extra metingen op de werkvloer te laten uitvoeren. Een meting van Premed geeft u een duidelijk beeld van de omvang van de risico’s en laat zien of de bloostelling binnen de grenzen blijft van wat aanvaardbaar is. Zo kan u tijdig passende preventiemaatregelen nemen en uw medewerkers beschermen. 

Meten vanuit onze expertise 

Premed bezoekt uw werkomgeving voor een offerte op maat en informeert u over het verdere verloop ons werkproces: plaats van meting, tijdsinschatting, de gebruikte materialen en de verslaggeving van de resultaten. 

Hoe kan Premed u helpen? 

  • We bezoeken uw werkomgeving voor een persoonlijke offerte en een service op maat. 
  • We meten de kortstondige blootstelling van werknemers aan chemische agentia via screenings of evalueren langdurige bloostelling aan anorganische deeltjes, lasrook, nanomaterialen, asbest, ... 
  • We meten de risico’s van fysische agentia zoals lawaai, trillingen, luchtkwaliteit, verlichting en straling.
  • We meten de aard en hoeveelheid van biologische agentia, zoals bacteriën, fungi en virussen aan de hand van oppervlakte-onderzoek en luchtbemonstering. 
  • We meten de watertemperatuur om legionella op te sporen en te bestrijden.

Behoefte aan een bijkomende meting? Kom op gesprek voor verdere toelichting of vraag een offerte op maat aan. 

2

Maak kennis met de warme Premed-familie. 

Adviseren in preventie, dat doen we niet alleen. Premed bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten dat u proactief en persoonlijk ondersteunt met de nodige aandacht voor uw werkomgeving en bedrijfsactiviteiten. Advies nodig? We zijn slechts een telefoontje verwijderd.

Leer ons team kennen

 

gezondheidsproblemen

Spoor gezondheidsproblemen tijdig op met een medisch onderzoek van Premed.

Moeten uw werknemers medisch in orde zijn om hun eigen veiligheid en die van anderen te garanderen? Of riskeren ze gezondheidsschade omwille van hun beroep? Onze arbeidsartsen bezoeken uw werkomgeving, analyseren de risico’s en voeren een medisch onderzoek uit.

Lees meer