Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - praktische tips

Zoals elk jaar dient elke werkgever ten laatste op 1 april het jaarverslag van de IDPB ingevuld te hebben en ter beschikking te houden van de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk. Het gaat om een wettelijke verplichting.

Lees meer »

Anti-corona middelen: opgepast! - UPDATE 14/01/2022

De Coronapandemie heeft geleid dat verschillende fabrikanten anti-corona producten aanbieden. Sommige van deze producten of systemen zijn niet doeltreffend in het verminderen van de verspreiding van het virus (SARS-CoV-2) en geven een vals gevoel van veiligheid!

Lees meer »

Veilig en gezond werken in tijden van Covid?

Corona is nog niet de wereld uit. Telewerk is terug verplicht. En hoe zit het met de mondmaskers? Wat mag er, wat moet er en wat is aangeraden? Een overzicht!

Lees meer »

Wat zijn de huidige regels rond Covid-19?

Hieronder geven we voor u een overzicht aan de hand van verschillende schema's. status 10/01/2022

Lees meer »

De periodiciteit van het bedrijfsbezoek verandert vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe KB over de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies in. Hiermee wordt de dienstverlening door de externe preventiediensten m.b.t. de bedrijfsbezoeken in lijn gebracht met de wetgeving rond de gewijzigde tariefregeling die in 2016 in voege is gegaan.

Lees meer »

Periodiciteit bedrijfsbezoek C- en D bedrijven tariefgroep 3, 4 en 5

Voor jullie onderneming (KMO uit tariefgroep 3, 4 en 5) is de minimumfrequentie van het periodieke bedrijfsbezoek 24 maanden. Dit betekent dat jullie van ons, Premed, elke 2 jaar een uitnodiging tot bedrijfsbezoek via mail zullen ontvangen. Vermits het een wettelijke verplichting is dat een bedrijfsbezoek door ons, Premed, wordt uitgevoerd, vragen wij jullie om op deze uitnodiging in te gaan.

Lees meer »

Periodiciteit bedrijfsbezoek C- en D bedrijven tariefgroep 1 en 2

Voor jullie onderneming (KMO uit tariefgroep 1 en 2) is de minimumfrequentie van het periodieke bedrijfsbezoek 36 maanden. Dit betekent dat jullie van ons, Premed, elke 3 jaar een uitnodiging tot bedrijfsbezoek via mail zullen ontvangen. Vermits het een wettelijke verplichting is dat een bedrijfsbezoek door ons, Premed, wordt uitgevoerd, vragen wij jullie om op deze uitnodiging in te gaan.

Lees meer »

Periodiciteit bedrijfsbezoek A - B - C+ bedrijven

Voor jullie onderneming is de minimumfrequentie van het periodieke bedrijfsbezoek 24 maanden. Dit periodiek bedrijfsbezoek wordt steeds in onderling overleg gepland.

Lees meer »

Bot-, gewrichts- of spierklachten meest voorkomende gezondheidsproblemen door werk

In 2020 gaven 622.104 Belgen aan een gezondheidsprobleem te hebben door hun werk. Het gaat daarbij om personen van 15 jaar ouder die werken of-gewerkt hebben. 55,4% van hen heeft bot-, gewrichts- of spierklachten. Op de tweede plaats volgt stress, depressie of angstgevoelens (25,9%). Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Lees meer »

Campagnes TWW 2022

Elk jaar plant Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal campagnes. Omwille van corona werden de campagnes van 2020, die al doorgeschoven waren naar 2021, opnieuw vooruitgeschoven naar 2022.

Lees meer »