Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd met worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Het is weer tijd om de geestelijke gezondheid in de kijker te zetten!

Het Vlaams Instituut Gezond Leven zet jaarlijks tussen 1 en 10 oktober het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de schijnwerpers. Met dit initiatief wil men thema’s zoals goed in je vel zitten en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Vaak wordt er pas over mentale gezondheid gesproken wanneer het niet goed gaat. Daar wil men tijdens deze 10 dagen verandering in brengen. Men geeft zowel aandacht aan de positieve geestelijke gezondheid als aan begrip voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees meer »

Nieuwe versie van de generieke gids (versie 6)

Er is een nieuwe versie van "Veilig Werken", de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan gepubliceerd.

Lees meer »

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid- Werelddag op 10 oktober

Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Een alom bekende leuze die perfect aantoont dat welzijn niet alleen om een goede fysieke, maar ook mentale conditie draait!

Lees meer »

Jaarlijkse evacuatieoefening: de spelregels

Brandpreventie is en blijft een belangrijk onderdeel in het ganse preventiebeleid van een onderneming. Denk maar aan de branden die regelmatig het nieuws halen…

Lees meer »

Is er voldoende verse lucht in mijn lokaal? Meten is weten!

Om het risico op overbrenging van ziekteverwekkers (zoals het Coronavirus) te verminderen, zijn volgende drie besmettingsroutes en bijhorende beschermingsmaatregelen belangrijk.

Lees meer »

UPDATE COVID-19 – Wat staat er in het nieuw ministeriële besluit van 25 augustus?

Het nieuwe ministeriële besluit (MB) van 25 augustus 2021 is verschenen. Dit besluit houdt een aanpassing in van het eerdere covid-MB van 28 oktober. Voor wat “organisatie van de arbeid” betreft verandert er enkel dat het telewerk niet langer sterk aanbevolen is. Hoe je je dan op het werk moet gedragen, wordt nog steeds volledig door de generieke gids geregeld en deze werd actueel niet gewijzigd sinds versie 5.

Lees meer »

Heeft Corona een impact op zelfmoord(pogingen)?

Tijdens de covid-19 pandemie werden onze fysieke en mentale gezondheid uitgedaagd. Als nooit tevoren stonden we stil bij ons leven, onze gewoontes en de omgang met onze naasten. Het leven en werken op afstand, de diverse lockdowns, hebben een impact nagelaten op onze mentale gezondheid. Velen van ons hebben de stap ondernomen naar een psycholoog te gaan en/of te bellen naar de verschillende hulplijnen (bv. tele-onthaal). Ook in de media gingen deze berichten rond “Tele-onthaal kent een recordaantallen oproepen” en “Het ontstaan van lange wachtlijsten bij de psychologen”. Maar wat met de zelfmoord(pogingen)?

Lees meer »

28/07/2021 Wereld hepatitisdag – Een initiatief van de wereld gezondheidsorganisatie – WGO

Wereldwijd sterft er elke 30 seconden iemand aan een hepatitis gerelateerde ziekte.

Lees meer »

Wat zijn de huidige regels rond Covid-19?

De Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid heeft beslist de teststrategie opnieuw aan te passen. Ten gevolge van de opschaling en de optimalisering van de PCR-testcapaciteit in ons land, zullen vanaf 23 november 2020 alle asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw getest worden via PCR. Hieronder geven we voor u een overzicht aan de hand van verschillende schema's.

Lees meer »

Niet-gevaccineerde zorgverleners: laat je vaccineren!

De vaccinatie in Vlaanderen scheert hoge toppen. De overgrote meerderheid van onze bevolking laat zich vaccineren. De zorgverleners hebben daarbij het goede voorbeeld gegeven. In zorgvoorzieningen en bij individuele zorgverleners zien we zeer hoge vaccinatiegraden.

Lees meer »