Medische Onderzoeken

Het is van belang dat de werknemers die aan het werk zijn, voldoende ondersteuning kunnen krijgen van de arbeidsarts bij vragen over deze epidemie en eventuele chronische gezondheidsproblemen. Lees meer »

Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van Covid?

De Coronapandemie is volop aan de gang. Er worden op geregelde tijdstippen nieuwe maatregelen genomen door de overheid. Wij volgen deze doorlopend voor u op. Met deze informatie kan u aan de slag zodat u en uw medewerkers veilig en gezond aan het werk kunnen blijven. Lees meer »

Welzijnsbevraging in Coronatijden

Premed heeft een online vragenlijst ontwikkeld die peilt naar het welzijn van werknemers in deze Coronatijden. Deze bevraging bestaat uit 3 delen; een gedeelte over de maatregelen die het bedrijf of organisatie genomen heeft tijdens deze Coronacrisis, een gedeelte waarin de Coronacrisis de persoonlijke werksituatie heeft beïnvloed en een gedeelte waarin gepeild wordt naar de impact van de Coronacrisis op de angstgevoelens en het gedrag.
Het invullen van de vragenlijst duurt een 10-tal minuten. Mogen we jullie vragen om deze welzijnsbevraging zoveel mogelijk bekend te maken en te verspreiden binnen jullie bedrijf/organisatie. De resultaten van deze bevraging zullen anoniem verwerkt worden en gepubliceerd worden op onze website.
Wil je, als werkgever, toch eerder voor jouw eigen bedrijf of organisatie een bevraging doen bij de werknemers om te peilen naar het welzijn? Dat kan! Op deze manier kan je dan ook de bedrijfseigen resultaten kennen om zo tot inzichten te komen en er concrete acties aan te koppelen.
Heb je interesse in een bevraging van het welzijn van de werknemers op bedrijfsniveau, stuur dan gerust een mailtje naar info@premed.be.

Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd met worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Ons geheim?
Bij Premed bieden we u een complete dienstverlening inzake medisch toezicht en risicobeheer. En we doen meer. We zijn een vrij kleine, efficiënte organisatie en kunnen dus soepel inspelen op plots opduikende noden.