Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd met worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2021

Van 25 tot en met 29 oktober wordt de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk georganiseerd.

Lees meer »

Veilig en gezond werken in tijden van Covid?

Corona is nog niet de wereld uit. We werken nog van thuis uit of we gaan terug naar het werk. Beetje bij beetje krijgen we meer vrijheden. Maar er zijn nog maatregelen die we moeten volgen. Wat mag er, wat moet er en wat is aangeraden? Een overzicht!

Lees meer »

Wat zijn de huidige regels rond Covid-19?

De Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid heeft beslist de teststrategie opnieuw aan te passen. Ten gevolge van de opschaling en de optimalisering van de PCR-testcapaciteit in ons land, zullen vanaf 23 november 2020 alle asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw getest worden via PCR. Hieronder geven we voor u een overzicht aan de hand van verschillende schema's.

Lees meer »

Sta op maandag 11 oktober om 10 uur, 10 minuten recht!

Die oproep komt van de ergonomievereniging VerV en het Vlaams Instituut Gezond Leven. Beide organisaties vragen mensen met een zittend beroep om op 11 oktober om 10 uur te ‘wisselwerken’. Dat is: het zitten even onderbreken om de benen te strekken. Da’s gezond, goed voor je concentratie én energiepeil. En het kan overal: op kantoor of thuis terwijl je telewerkt.

Lees meer »

Generieke gids versie 7

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Lees meer »

Het jaarlijks actieplan moet voor 1 november voorgelegd worden aan het Comité.

Ten laatste op 31 oktober 2021 moet je het jaarlijks actieplan voor 2022 ter advies over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Lees meer »

Het is weer tijd om de geestelijke gezondheid in de kijker te zetten!

Het Vlaams Instituut Gezond Leven zet jaarlijks tussen 1 en 10 oktober het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de schijnwerpers. Met dit initiatief wil men thema’s zoals goed in je vel zitten en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Vaak wordt er pas over mentale gezondheid gesproken wanneer het niet goed gaat. Daar wil men tijdens deze 10 dagen verandering in brengen. Men geeft zowel aandacht aan de positieve geestelijke gezondheid als aan begrip voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees meer »

Nieuwe versie van de generieke gids (versie 6)

Er is een nieuwe versie van "Veilig Werken", de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan gepubliceerd.

Lees meer »

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid- Werelddag op 10 oktober

Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Een alom bekende leuze die perfect aantoont dat welzijn niet alleen om een goede fysieke, maar ook mentale conditie draait!

Lees meer »

Jaarlijkse evacuatieoefening: de spelregels

Brandpreventie is en blijft een belangrijk onderdeel in het ganse preventiebeleid van een onderneming. Denk maar aan de branden die regelmatig het nieuws halen…

Lees meer »