Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Wat zijn de huidige regels rond Covid-19?

Hieronder geven we voor u een overzicht aan de hand van verschillende schema's.

Lees meer »

Veilig en gezond werken in tijden van Covid?

Corona is nog niet de wereld uit. We zitten volop in de 4de golf. Telewerk is terug verplicht. En hoe zit het met de mondmaskers? Wat mag er, wat moet er en wat is aangeraden? Een overzicht!

Lees meer »

Cao nr. 160 : Recht op betaalde afwezigheid bij gebruik self assessment testing tool

Een nieuwe cao zorgt voor een gerechtvaardigde afwezigheid voor werknemers die op basis van de Self Assessment Testing Tool (SATT) wordt aangeraden om een Covid-19 test af te laten nemen.

Lees meer »

Coronavirus: telewerkaangifte

Het telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Welke verplichtingen gelden?

Lees meer »

Federale campagne mentaal welzijn op het werk

Op 22 november 2021 heeft de federale overheid de aftrap gegeven van een heuse communicatie- en sensibiliseringscampagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken.

Lees meer »

GENERIEKE GIDS versie 8

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Lees meer »

Welke CO2-meter kan ik best aankopen ikv Corona?

Welke eigenschappen zijn vereist voor een CO2 meettoestel?

Lees meer »

Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet i.v.m. de onevenredig verzwaarde risico’s

Er is een wijziging gebeurd in het KB van 23 december 2008 dat de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s uitvoert.

Lees meer »

Sta op maandag 11 oktober om 10 uur, 10 minuten recht!

Die oproep komt van de ergonomievereniging VerV en het Vlaams Instituut Gezond Leven. Beide organisaties vragen mensen met een zittend beroep om op 11 oktober om 10 uur te ‘wisselwerken’. Dat is: het zitten even onderbreken om de benen te strekken. Da’s gezond, goed voor je concentratie én energiepeil. En het kan overal: op kantoor of thuis terwijl je telewerkt.

Lees meer »

Generieke gids versie 7

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Lees meer »