Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd met worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Belangrijke wijziging in de regeling ontslag medische overmacht

vanaf 9 januari 2017 volstaat een definitief ongeschikt verklaring niet langer voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht. Dit kan enkel nog indien bijkomend een re-integratie traject is beëindigd.

Meer informatie voor werkgevers: log in op het extranet.
Wettekst: Staatsblad
Duiding : www.werk.belgie.be

Jaarverslag 2016

Ten laatste op 1 april 2017 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2016 verzonden te worden naar de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig ingevuld en tijdig verzonden wordt naar de bevoegde inspectiedienst.
Lees meer »

Ons geheim?
Bij Premed bieden we u een complete dienstverlening inzake medisch toezicht en risicobeheer. En we doen meer. We zijn een vrij kleine, efficiënte organisatie en kunnen dus soepel inspelen op plots opduikende noden.