Arbeidshygiëne

Medewerkers kunnen op de werkvloer in contact komen met bepaalde risico’s, zoals schadelijke chemische stoffen, micro-organismen en stralingen. Maar ook minder opvallende factoren zoals trillingen, licht en geluid kunnen impact hebben op de gezondheid. Premed spoort ze op met een risicoanalyse of een meting en helpt je doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.
gevaarlijk producten

Ergonomie

Het lichaam van uw werknemer is kostbaar. Voorkom fysieke klachten met een ergonomische inrichting van uw werkomgeving. Door de opkomst van het telewerken, gaat er ook speciale aandacht naar de thuiswerkplek. Met enkele gerichte aanpassingen verzekert u hun gezondheid en laat u hen optimaal presteren. Premed adviseert hoe u ergonomisch kan werken.
Ergonomie