2

Maak kennis met de warme Premed-familie. 

Adviseren over gezondheid en welzijn, dat doen we niet alleen. Premed bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten dat u proactief en persoonlijk ondersteunt met de nodige aandacht voor uw werkomgeving en bedrijfsactiviteiten. Advies nodig? We zijn slechts een telefoontje verwijderd.

Leer ons team kennen

Onze psychologen zijn bereikbaar via psychosociale@premed.be

  • Ann Van Acker
  • Annelies Geuens
  • Ellen Van Nuffel
  • Nele Geurts
  • Nele Sijmens

Het belang van psychosociaal welzijn op het werk

Met het uitwerken van een veerkrachtig welzijnsbeleid kunnen niet alleen de meest prangende problemen aangepakt worden, maar ook tijdig gesignaleerd worden.

Het mentaal welzijn van werknemers staat meer dan ooit onder druk. De gevolgen van een burn-out of ziekteverzuim zijn niet alleen schadelijk voor de persoon in kwestie, maar ook voor de efficiëntie van uw bedrijf. Daarom is proactief inzetten op de preventie van psychische problemen een must. 

Een persoonlijk welzijnsbeleid met Premed

Psychosociale risico’s verschillen naargelang de werkomgeving en de werknemers. Dat vraagt om een gepersonaliseerd welzijnsbeleid. Premed schuift aan tafel met leidinggevenden, hr-personeel, vertrouwenspersonen, ... Als werkgroep bekijken we samen waar het schoentje wringt en zoeken we naar oplossingen op maat. Nadien brengen we het nieuwe beleid onder de aandacht door middel van opleidingen en sensibilisering. Ook kunnen uw werkgevers terecht bij onze preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) om hun hart te luchten. Onze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, verleent advies en treedt indien nodig op als bemiddelaar.

Hoe kan Premed u helpen?  

  • Premed ondersteunt u bij het implementeren en bijsturen van uw psychosociaal welzijnsbeleid.
  • Premed organiseert workshops, opleidingen en sensibilisatiesessies rond verschillende psychosociale thema’s, zoals alcohol- en druggebruik, stress en burn-out, ziekteverzuim, pesten en grensoverschrijdend gedrag. 
  • Individuele werknemers kunnen terecht bij onze preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) voor vertrouwelijke gesprekken en advies rond psychosociale risico’s.
  • Premed zorgt ook voor de coaching van vertrouwenspersonen binnen uw bedrijf. 

Als klant bij Premed heeft u toegang tot tal van infofiches om uw preventiebeleid te ontwikkelen.

Zit u met verdere vragen? Bestel gratis onze brochure of kom langs op gesprek.

Downloads

Diversiteit en gelijke kansen op het werk

Eerste psychologische hulp bij ongevallen - EPHBO

Procedure PSR voor het arbeidsreglement (met vertrouwenspersonen) - TOOL

Procedure PSR voor het arbeidsreglement (zonder vertrouwenspersonen) - TOOL

Prestaties forfaitaire klanten - Risicoanalyse psychosociaal welzijn

Prestaties forfaitaire klanten - Psychosociaal welzijn

Checklist beleid psychosociaal welzijn op het werk - TOOL

Eerste hulp voor meer psychosociaal welzijn in KMO's

sjabloon Evaluatie beleid psychosociale risico's - TOOL