Wat is een risicoanalyse?

De risicoanalyse heeft betrekking op alle domeinen van het welzijn op het werk zoals gezondheid, veiligheid, psychosociale aspecten, ergonomie en arbeidshygiëne. De preventieadviseurs van Premed analyseren uw werkomgeving via bezoeken, risicoanalyses en gesprekken, en bekijken de gezondheid van uw werknemers via medische onderzoeken. Daarbij hebben we extra aandacht voor de specifieke risico’s die verbonden zijn aan uw bedrijfsactiviteiten. We zorgen voor een helder advies van de te nemen maatregelen en lijsten de prioriteiten op, zodat u een doeltreffend preventieplan kan uitwerken. 

Is een risicoanalyse verplicht?

De welzijnswet schrijft voor dat u als werkgever verplicht bent om alle maatregelen te nemen om uw werknemers in veilige arbeidsomstandigheden te laten werken. Om te weten welke maatregelen er nodig zijn, moeten eerst alle risico’s in kaart gebracht worden. Deze analyse gebeurt op drie niveaus: op het niveau van de organisatie, de afdelingen en de individuele werknemers. Een risicoanalyse maken, vraagt om een deskundige aanpak met de nodige kennis van de wetgeving. Premed heeft deze expertise in huis en ontzorgt kleine en grote organisaties door de risicoanalyse uit handen te nemen en de nodige adviezen te formuleren.

Een risicoanalyse laten maken? Premed kan u helpen!  

  • Wij identificeren en evalueren de blootstelling van werknemers aan biologische, chemische en fysische agentia, van schimmels en gassen tot straling en trillingen.
  • Wij bekijken de brandveiligheid, noodprocedures en andere veiligheidsmaatregelen in uw werkomgeving.
  • Wij schenken aandacht aan de werkhouding van uw werknemers en de ergonomische kwaliteit van uw werkomgeving.
  • Wij zoomen in op de voeding, beweging, slaap en mentale gezondheid van uw werknemers.
  • Wij screenen de psychosociale belasting op het werk waaronder stress, geweld, lawaai, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Wij evalueren de werkpostinrichting en arbeidshygiëne.

Werknemer

Zorg voor een gezonde en gemotiveerde werkkracht

Een gezond bedrijf begint bij gezonde werknemers. Daarom zet Premed uw werknemers centraal in uw welzijnsbeleid. Van een correcte werkhouding tot arbeidshygiëne, van stress tot veiligheid, Premed brengt al uw risico’s in kaart.

Werkruimte

Creëer een ergonomische en veilige werkomgeving

Een ergonomische en veilige werkruimte is essentieel voor een optimale werking. Aan de hand van een 360° analyse adviseert Premed hoe uw werknemers ergonomisch en klachtenvrij kunnen werken, aangepast aan uw activiteiten.

Wetgeving

Wees wettelijk volledig in orde met de welzijnswet

Welzijn op de werkvloer, daarrond bestaat een uitgebreid wettelijk kader. De experten van Premed volgen de welzijnswet op de voet en scholen zich voortdurend bij. Zo zorgen we dat uw bedrijf voldoet aan de wetgeving.

 

3

Maak kennis met de warme Premed-familie. 

Adviseren in preventie, dat doen we niet alleen. Premed bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten dat u proactief en persoonlijk ondersteunt met de nodige aandacht voor uw werkomgeving en bedrijfsactiviteiten. Advies nodig? We zijn slechts een telefoontje verwijderd.

Leer ons team kennen

Nood aan een risicoanalyse? Contacteer ons voor meer info of een offerte op maat!