Je bent hier:

Aangepaste dienstverlening Corona pandemie

Op heel korte tijd zijn er in ons land doortastende maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen. Dit heeft een enorme impact op het bedrijfsleven. U bent op dit moment bezig uw werking te herdenken of misschien heeft u zelfs alle bedrijfsactiviteiten moeten stoppen. Daarom wensen wij een aangepaste ondersteuning te bieden die uiteraard gefocust is op de lichamelijke én mentale gezondheid van u en uw medewerkers.

Lees meer »

Coronavirus: wat kan ik doen als vertrouwenspersoon?

De huidige situatie met het coronavirus is behoorlijk spannend. Ons leven wordt op zijn kop gezet, veel mensen zitten met vragen of angst rond het COVID-19 virus en de impact hiervan.

Lees meer »

Het jaarverslag van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - dienstjaar 2019

Ten laatste op 1 april 2020 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2019 opgemaakt te worden (en ter beschikking zijn van de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bij een bezoek of op eenvoudige vraag). Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig en tijdig ingevuld wordt.

Lees meer »