Je bent hier:

Optische straling

De term “straling” is een term die nogal vaak in de media verschijnt. We horen het in verband met draadloze netwerken, met mobiel telefoneren enzovoort. Ook de zon veroorzaakt straling. Van sommige straling is bekend dat het een gevaar betekent voor de gezondheid (bijvoorbeeld langdurig en onbeschermd zonnen is niet zo goed voor de huid). Over andere stralingen is men het nog niet eens; men kent bijvoorbeeld nog niet de gevolgen van gsm-stralen op lange termijn, en daarom werkt men vanuit het vo

Lees meer »

Resultaten bliksemacties bouwwerven

In de loop van 2013 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) bliksemacties op bouwwerven.

Lees meer »

Colloquium A&D

Het gebruik van alcohol of drugs in de werkcontext kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk. Zowel overwegingen inzake arbeidsveiligheid en gezondheid, als overwegingen inzake disfunctioneren kunnen aan de basis liggen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in uw organisatie of instelling.

Lees meer »