Je bent hier:

CPBW ter preventie psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft dit jaar een gids opgesteld om Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW’s) bij te staan in hun adviesfunctie over psychosociale risico’s op het werk. De bedoeling van deze gids is om bedrijven te sensibiliseren, helpen en bij te staan bij het opzetten van een preventiebeleid rond psychosociale risico’s.

Lees meer »

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk” Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden. Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen.

Lees meer »

Deeltijdse werkhervatting

De werknemer die als arbeidsongeschikt werd erkend en die aangepast werk wil hervatten, moet vanaf 12 april 2013 geen voorafgaandelijke toestemming meer verkrijgen van zijn adviserend geneesheer. De werknemer moet uiterlijk de laatste dag voor de werkhervatting zijn adviserend geneesheer inlichten en de toestemming vragen. De adviserend geneesheer heeft de tijd om de toestemming te verlenen tot 30 werkdagen na het aanvatten van de arbeid.De voorafgaandelijke toelating werd vervangen door een voo

Lees meer »