Je bent hier:

Keuze van het blusmiddel

De keuze van het blusmiddel wordt in de eerste plaats bepaald door de overheersende brandklasse in de zone die door het blustoestel wordt bediend. Waar meerdere brandklassen samen voorkomen dient het type blustoestel zo gekozen worden zodat alle brandklassen behandeld worden.

Lees meer »

Werkbaar en wendbaar werk

Om met de uitdagingen van de toekomst om te kunnen gaan, moet het arbeidsrecht zich aanpassen aan de steeds veranderende omgeving en arbeidsbetrekkingen. De wet van 5 maart 2017 inzake werkbaar en wendbaar werk zou een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Lees meer »

10 vaak voorkomende tekortkomingen bij elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Risicoanalyses van elektrische installaties op arbeidsplaatsen tonen aan dat er vaak nog te los wordt omgesprongen met voorschriften, best practices en veiligheidsrisico’s. Preventieadviseur Patrick Jooken bracht in kaart welke de meest voorkomende tekortkomingen zijn.

Lees meer »