Je bent hier:

Buitenwerkers: opgelet voor huidkanker!

Huidkanker is een vaak voorkomende vorm van kanker. Helaas worden de risico's niet altijd even ernstig genomen. Preventie en bescherming zijn belangrijk bij het voorkomen van deze vorm van kanker.

Lees meer »

Veiligheid van liften

Uit dit dodelijke ongeval blijkt dat het noodzakelijk is aandacht te besteden aan de veiligheid van uw lift. Wettelijke basis : Het Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften (B.S. 30 april 2003) legt de eigenaar/beheerder van liften op een risico analyse te laten uitvoeren van hun lift door een externe dienst voor technische controle.

Lees meer »

Gratis infomatiesessie alcohol- en druggebruik op het werk (FOD WASO i.s.m. Premed)

Niet zelden ondervinden ondernemingen problemen ten gevolge van occasioneel alcohol- en druggebruik, voorafgaand aan of tijdens het werk.

Lees meer »