Je bent hier:

Wijziging KB arbeidsplaatsen

Het nog niet zo oude Koninklijk Besluit inzake de basiseisen voor arbeidsplaatsen van 10 oktober 2012 werd recent via een Koninklijk Besluit van 25 maart 2016 (B.S. 24.04.2016) op een aantal punten gewijzigd. In het bijzonder werden op vlak van luchtverversing en verlichting van de werkplek een aantal wijzigingen doorgevoerd, die evenwel belangrijke implicaties met zich meebrengen.

Lees meer »

Is een veiligheidsbril met correctieglazen verplicht ter beschikking te stellen door de werkgever?

Oogbescherming is verplicht als dat blijkt uit de risicoanalyse. Een PBM mag op zich geen toegenomen risico inhouden.

Lees meer »

Opleiding vertrouwenspersoon van onderwijzend personeel

Premed start met een opleiding vertrouwenspersoon voor het Vlaams onderwijzend personeel.

Lees meer »