Opleiding details

Duur:
1 dag
Type:
Fysiek
Prijs:
180.00

Locatie

In het voorjaar: online via MS Teams
In het najaar: Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven
In elke organisatie zijn er risico?s aanwezig die aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en/of schade. Het doel van de risicoanalyse is om enerzijds de verschillende risico?s te identificiëren en anderzijds om een inschatting te maken zodat er gepaste preventiemaatregelen genomen kunnen worden. Het uitvoeren van een risicoanalyse vormt tevens de basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS).

Dit contactmoment zal een hulpmiddel bieden voor wie het concept van "risicoanalyse" nog wat vaag klinkt. Tijdens deze namiddag zullen alle aspecten aan bod komen om u een risicoanalyse expert te maken (zie programma hieronder). We lichten tijdens de sessie ook toe waarbij Premed u kan helpen in uw risicobeheersingsproces.

Programma:
* Wettelijk kader
* Risicoanalysemethodes
* Praktijkoefening
* Link met het globaal preventieplan en het jaarlijkactieplan

U kan zich verwachten aan een interactieve presentatie met focus op theorie, maar met veelvuldige sprongen naar de praktijk. Nadien is er uitgebreid ruimte voor discussie of specifieke vragen. Na deelname aan het contactmoment ontvangt u de presentatie als naslagwerk (syllabus) en een attest van deelname.

Doelgroep

* Alle deelnemers van de "basisopleiding preventieadviseur KMO" die Premed de afgelopen jaren heeft georganiseerd.
* Preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn die betrokken worden bij de organisatie van het welzijn op het werk.

Beschikbare data voor deze opleiding