Opleiding details

Duur:
halve dag
Prijs:
110.00

Locatie

Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven
Het KB eerste hulp van 28/12/2010 meldt het volgende:
Voor de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse arbeidsduur.

Voor de ondernemingen van groep D wordt de eerste hulp verstrekt door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en door hem aangeduide werknemers.

Voor de aangeduide personen biedt Premed bijgaande opleiding aan waarbij een basis van EHBO wordt toegelicht met praktische benadering en inoefening. Deze cursus is minder uitgebreid dan de basisvorming EHBO voor hulpverleners.

Basisprincipes van eerste hulp, basisreanimatie en AED (volgens richtlijnen ERC 2021)
Wondverzorging, verstuikingen en praktische benadering
Enkele veel voorkomende aandoeningen (bv hartinfarct, beroerte,...)

Doelgroep

Werkgevers, preventieadviseurs, werknemers en iedereen die interesse heeft voor het onderwerp.

Deze cursus is enkel toegangkelijk voor klanten van Premed.

Beschikbare data voor deze opleiding

EHBO-opleiding voor aangeduide persoon

31/03/2023
09:00u - 12:30u
Premed Leuven
09/06/2023
09:00u - 12:30u
Premed Leuven
16/10/2023
13:30u - 17:00u
Premed Leuven
20/11/2023
13:30u - 17:00u
Premed Leuven