Opleiding details

Duur:
5 dagen
Prijs:
1080.00

Locatie

De opleiding plaats bij Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.
Tijdens deze opleiding willen we vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bijbrengen zoals voorgeschreven in de codex over het Welzijn op het Werk. Naast een verduidelijking over het takenpakket van de vertrouwenspersoon, verkrijg je ook inzichten over het ontstaan en de aanpak van psychosociale risico's, waaronder de problematiek van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Doorheen de opleiding worden tools aangereikt om probleemsituaties te beheersen en in te dijken. Een praktische training in gesprekstechnieken en interventievaardigheden stomen je klaar om je rol als vertrouwenspersoon gedegen te vervullen.

Alle modules dienen steeds gevolgd te worden in dezelfde lessenreeks. Slechts uitzonderlijk kan het worden toegelaten dat één (of maximum twee) modules worden gevolgd in een andere lessenreeks. Dit kan alleen voor modules 3, 4 of 5 en dit moet plaatsvinden binnen de 12 maanden. Er kan dus maximaal gespreid worden over 2 lessenreeksen.

Programma

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 1

inleiding, wetgeving en het eerste hulpgesprek

* Inleiding in de problematiek
* Wat zegt de wetgeving (deel 1)?
* Voorbereiding en aanpak van een eerste hulpgesprek

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 2

vervolg wetgeving en gesprekstechnieken

* Wat zegt de wetgeving (deel 2)?
* Doeltreffende communicatie: training in gesprekstechnieken
* Actieve luistervaardigheden

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 3

psychosociale interventies, deel 1

* Het gesprek met de andere betrokken partij
* Conflicthantering
* Bemiddeling

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 4

psychosociale interventies, deel 2

* Stress en burn-out
* Doorverwijzing

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 5

psychosociale interventies, deel 3

* Het voeren van een preventief beleid en rollen van verschillende actoren
* Best practices, bezorgdheden en leerpunten in kaart gebracht

Doelgroep

Alle werknemers die in het kader van de wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk de functie van vertrouwenspersoon op zich (wensen te) nemen of hierover meer te weten willen komen.

Let op: de wetgeving stelt dat de rol van vertrouwenspersoon onverenigbaar is met een aantal functies. Zo kan je niet aangesteld worden als vertrouwenspersoon indien je één van de volgende rollen opneemt:

* werkgever
* werkgevers- of werknemersafgevaardigde (en zetelt in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk)
* kandidaat voor de sociale verkiezingen
* deel van de vakbondsafvaardiging
* leidinggevend personeel: De personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming of instelling die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen.

Beschikbare data voor deze opleiding

Vertrouwenspersonen basisopleiding (mei)

09/05/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
11/05/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
16/05/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
23/05/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
25/05/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven

Vertrouwenspersonen basisopleiding (juni)

13/06/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
15/06/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
19/06/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
27/06/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
29/06/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven

Vertrouwenspersonen basisopleiding (september)

07/09/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
11/09/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
12/09/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
19/09/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
21/09/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven

Vertrouwenspersonen basisopleiding (november-december)

21/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
23/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
28/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
30/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
05/12/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven