Opleiding details

Duur:
5 dagen
Prijs:
1080.00

Locatie

Premed - Tiensevest 61/2 - 3010 Leuven.
Bent u aangesteld als vertrouwenspersoon? Als luisterend oor komt u in aanraking met heel wat delicate topics. Daarmee omgaan vraagt een professionele en discrete aanpak. In de vertrouwenspersoon opleiding van Premed leert u de juiste houding aan te nemen. Wat u mag verwachten? We lichten uw takenpakket toe en rijken tools aan om problematieken als geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag aan te pakken. Tot slot stomen we u volledig klaar met een praktische training in gesprekstechnieken en interventievaardigheden.
Deze vertrouwenspersoon opleiding van Premed bestaat uit vijf modules, te volgen in eenzelfde lessenreeks. Wilt u toch een module volgen in een andere lessenreeks? Dat kan voor modules 3, 4 en 5. Daar kiest u er maximaal twee uit.

Programma

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 1

In deze eerste les krijgt u een inleiding tot psychosociale risico?s op de werkvloer, leert u wat uw rechten en plichten zijn, en bereiden we u voor op een eerste hulpgesprek.

* Inleiding in de problematiek
* Wat zegt de wetgeving (deel 1)?
* Voorbereiding en aanpak van een eerste hulpgesprek

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 2

In dit onderdeel gaan we dieper in op de wetgeving rond vertrouwenspersonen, en leren we u enkele gesprekstechnieken aan.

* Wat zegt de wetgeving (deel 2)?
* Doeltreffende communicatie: training in gesprekstechnieken
* Actieve luistervaardigheden

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 3

Wat als een werknemer bij u komt met een klacht? In dit onderdeel schenken we aandacht aan wat u kan doen.

* Het gesprek met de andere betrokken partij
* Conflicthantering
* Bemiddeling

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 4

Hier focussen we op meer ernstige psychosociale klachten en hoe u daarbij werknemers kan begeleiden.

* Stress en burn-out
* Doorverwijzing

Basisopleiding vertrouwenspersonen - DEEL 5

We besluiten de opleiding met een les over het belang van een preventief beleid en bezorgen u verdere tips en tricks voor de toekomst.

* Het voeren van een preventief beleid en rollen van verschillende actoren
* Best practices, bezorgdheden en leerpunten in kaart gebracht

Doelgroep

Bent u klant van Premed? Dan schrijft u zich gerust in voor een opleiding vertrouwenspersoon. Een must voor wie psychosociale risico?s op de werkvloer wil helpen voorkomen. Wilt u de rol van vertrouwenspersoon op u nemen? Houd er rekening mee dat u dit niet kan combineren met de volgende functies:
* werkgever
* werkgevers- of werknemersafgevaardigde (een die zetelt in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk)
* kandidaat voor de sociale verkiezingen
* een lid van de vakbondsafvaardiging
* leidinggevend personeel of personeelsleden belast met het dagelijks bestuur van de onderneming

Beschikbare data voor deze opleiding

Vertrouwenspersonen basisopleiding (november-december)

21/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
23/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
28/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
30/11/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven
05/12/2023
09:00u - 16:30u
Premed Leuven