Is een medisch onderzoek verplicht?

Een medisch onderzoek is dé manier bij uitstek om het fysieke en mentale welzijn van uw werknemers vast te stellen. Voor werknemers in risicoberoepen is het bovendien verplicht, om te verzekeren dat de job veilig en correct uitgevoerd kan worden. In het bijzonder gaat het om werknemers in een veiligheidsfunctie, die machines bedienen of een wapen dragen, werknemers met een verhoogde waakzaamheid, zoals het toezien op de veiligheid van anderen, en werknemers die blootgesteld worden aan welbepaalde risico’s (lawaai, stralingen, schadelijke stoffen, agressie, stress, extreem klimaat,…). Voor deze jobs is een regelmatige gezondheidscontrole vereist. Hiervoor kan u rekenen op de ervaren arbeidsartsen van Premed.

 

Hoe verloopt een medisch onderzoek bij Premed?

Voorafgaand aan het onderzoek bezoeken we eerst de werkomgeving. We beschouwen de arbeidsomstandigheden en bespreken die met de werkgever. Eens de beroepsrisico’s vastgesteld zijn, komt de werknemer langs bij Premed. Onze arbeidsarts stelt aan de hand van gerichte vragen, tests en een gesprek een overzichtelijke gezondheidsbeoordeling op. Dit vormt de basis voor ons advies waarmee een doordacht preventiebeleid uitgewerkt kan worden.

Voor een grondig en gericht gezondheidstoezicht komt uw medewerker tweejaarlijks langs bij een medisch centrum van Premed. Wij hebben meer dan 25 regionale kantoren. Is er een nood aan tussentijdse opvolging? Dan zorgt onze verpleegkundige tijdens het tussenliggende jaar voor een aanvullende medische contactmoment.

 

Hoe kan Premed u helpen?  

  • We onderzoeken uw medewerkers en adviseren over hun bescherming en welzijn.
  • Werknemers kunnen bij ons een medisch onderzoek aanvragen bij arbeidsgerelateerde klachten: nek- en rugproblemen, slechthorigheid, allergieën, mentale problemen, …
  • Wij doen proactief gezondheidstoezicht voor jobs met een beroepsrisico.
  • Wij begeleiden re-integratietrajecten en werkhervatting.
  • Wij voorzien de nodige vaccinaties voor uw medewerkers.

 

Wie?

Preventieve gezondheidstoezicht voor uw medewerkers

Elke werknemer heeft het recht op een gezondheidstoezicht voor werkgerelateerde klachten. Dit kunnen fysische of mentale klachten zijn. In het geval van risicoberoepen is een medisch onderzoek wettelijk verplicht.

Wanneer?

Periodiek of verplicht, afgestemd op de job

Hoe meer beroepsrisico, hoe vaker een medisch onderzoek nodig is. Op die manier kunnen  

gezondheidsproblemen vroeg opgespoord worden. Bij re-integratie of werkhervatting kan ook een onderzoek aangevraagd worden.

Waar?

Meer dan 25 regionale Premed centra

Een arbeidsarts gezocht? Premed heeft verschillende centra voor medische onderzoeken in Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en Brussel. Daar kan u rekenen op een ervaren team van arbeidsartsen en verpleegkundigen.

premed

Maak kennis met de warme Premed-familie. 

Medisch toezicht en risicobeheersing, dat doen we niet alleen. Premed bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten dat u proactief en persoonlijk ondersteunt met de nodige aandacht voor uw werkomgeving en bedrijfsactiviteiten. Advies nodig? We zijn slechts een telefoontje verwijderd.

Lees ons team kennen

 

Een medisch onderzoek aanvragen of meer info hierover?