Hoe verloopt een procedure medische overmacht?

Een procedure medische overmacht bestaat uit verschillende fasen.

  1. Opstart van een procedure medische overmacht door werkgever of werknemer, zie voorbeelddocumenten onderaan
  2. Premed vraagt bijkomende informatie op bij de ander partij - werkgever of werknemer
  3. Inplannen van een medisch onderzoek, minimaal 10 dagen na de opstart van de procedure
  4. Medisch onderzoek door de Premed arbeidsarts. Deze kan overleggen met huisarts of specialist, en alle andere partijen die hij van nut acht om tot een beslissing te komen.
  5. Beslissing van de arbeidsarts.
  6. Afsluiten van de procedure maximum 3 maand na de opstart.

Voorwaarden procedure medische overmacht

  • De werknemer moet minstens 9 maand ononderbroken arbeidsongeschiktheid zijn.
  • Een eventueel eerder opgestart re-integratietraject, moet afgerond zijn.
  • Werd eerder een procedure medische overmacht opgestart , dan moeten er minstens 9 maanden verstreken zijn.

Het medisch onderzoek

De arbeidsarts gaat na of de werknemer al dan niet definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk. Hij vraagt de definitief ongeschikte werknemer of die een onderzoek wil van de mogelijkheden tot het uitvoeren van aangepast of ander werk.

De beslissing van de arbeidsarts gaat per aangetekende brief naar werkgever en werknemer. In het geval van definitieve ongeschiktheid verwittigt hij tevens het ziekenfonds van de werknemer. Dit moet gebeurd zijn binnen de 3 maanden na de kennisgeving.

Terug-naar-werk-Fonds

Wanneer een werkgever zich beroept op medische overmacht bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst met een werknemer  moet de werkgever vanaf 01/04/2024 een bijdrage van €1800 storten aan het Terug-naar-werk-Fonds, beheerd door het RIZIV, waarop de arbeidsongeschikte werknemer beroep zal kunnen doen. 

meer info: Nieuwe regelgeving Medische overmacht: Terug-naar-werk-Fonds (premed.be)

Een procedure medische overmacht opstarten? Contacteer ons voor meer info!

Documenten - Aanvraag door werkgever

Aanvraagformulier in te vullen door de werkgever:

Belangrijk: aangetekend te verzenden naar Premed en de werknemer.

Documenten - Aanvraag door werknemer

Aanvraagformulier in te vullen door de werknemer:

Belangrijk: aangetekend te verzenden naar Premed en de werkgever.

Modeldocumenten

Model re-integratieplan voor werkgever: download

Model van gemotiveerd verslag voor het niet opstellen van een re-integratieplan voor werkgever: download