27.04.2021

Webinar - ergonomische tips voor telewerken

Gezond telewerken: organiseer voor jouw werknemers een webinar over het ergonomisch inrichten van de telewerkplek.
Telewerk is al meer dan een jaar de norm in de strijd tegen het COVID-19 virus en zal wellicht een blijver zijn. Daarom is het dringend tijd om stil te staan bij de inrichting van de werkplek thuis.
Meer lezen
07.04.2021

Bouwt u aan een mentaal gezonde werkplek

“Op 24 februari 2021 werd een werkgever veroordeeld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op burn-out.

De aanleiding van deze rechtszaak was een werknemer die zelfdoding pleegde nadat hij al enkele maanden arbeidsongeschikt was wegens burn-out. De werkgever was op de hoogte van deze overbelasting. Zo werd er nl. al eerder een verzoek voor formele psychosociale interventie van collectieve aard ingediend waarin melding werd gemaakt van deze problematiek.
Meer lezen
01.04.2021

Sneltesten voor bedrijven

De recent verschenen nota van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) legt uit hoe de sneltesten ingezet kunnen worden in de bestrijding van het coronavirus in bedrijven.
De inzet van sneltesten past in een totaalbeleid en het is de arbeidsarts die beoordeelt of en wanneer sneltesten worden ingezet. Dit artikel bespreekt niet het gebruik van zelftesten.
Meer lezen