26.06.2020
shutterstock_274560701.jpg

Als werkgever wilt u de waarborg hebben dat een werknemer de noodzakelijke vaardigheden heeft om te werken aan een elektrische installatie. Daarom moet u een aangepaste opleiding en instructies (o.b.v. de risicoanalyse) geven aan de werknemer in kwestie. Uiteraard houdt u rekening met de opdrachten waarmee de werknemer belast is. Merk wel op dat deze opleiding en instructies niet de materiële preventiemaatregelen kunnen vervangen!

In de praktijk dient een attest BA4 of BA5 om als werkgever aan te geven voor welke delen van de installatie en voor welke werkzaamheden de werknemer bevoegd verklaard wordt. Zo zal bv. een persoon die bevoegd is om te werken aan laagspanningsinstallatie buiten spanning een kwalificatie hebben dan iemand die onder spanning aan een laagspanningsinstallatie werk, die opnieuw een andere kwalificatie heeft dan iemand die werkt aan een hoogspanningsinstallatie…

Er bestaat dus niet zoiets als een one-size-fits-all BA4 of BA5 persoon. De bijkomende opleiding staat in verband met de specifieke werkzaamheden én de specifieke elektrische installatie waarvoor de BA4/BA5 bevoegdheidsverklaring wordt verleend.

In de opleidingswereld worden opleidingen BA4/BA5 aangeboden waarbij de deelnemers een deelnameattest ontvangen. Ten eerste moeten deze algemene opleidingen worden aangevuld met de bedrijfsspecifieke aspecten. Ten tweede vervangt dit deelnameattest het attest BA4 of BA5 niet. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de werkgever om het BA4/BA5 attest op te maken en de werknemer bevoegd te verklaren.

Het is dus u, de werkgever die dit attest aflevert aan een werknemer. De codes “BA4” en “BA5” zijn vakjargon en vertalen zich respectievelijk in “gewaarschuwde” of “vakbekwame”. We willen toch even de aandacht vestigen op het feit dat niet elke elektricien sowieso BA5 is. De redenering hierachter is dat er niet in elke opleiding tot elektricien een voldoende aandacht voor elektrische risico’s zit verwerkt, plus, dat het bedrijfsspecifieke aspect niet in deze schoolse opleidingen zit vervat.

Wie is nu een BA4 of gewaarschuwde? Dit is een persoon die voldoende opleiding kreeg i.v.m. de elektrische risico’s verbonden aan de werkzaamheden die aan hem worden toevertrouwd óf iemand die constant wordt bewaakt door een vakbekwaam persoon BA5 tijdens de aan hem toevertrouwde werkzaamheden. Het doel hierachter is om de risico’s verbonden aan het werken met elektriciteit tot een minimum te beperken.

En wie is BA5 of vakbekwaam? Dit zijn personen die via hun kennis – door ervaring of door opleiding – de gevaren en risico’s betreffende de uit te voeren elektrische werkzaamheden correct zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen. Dit heeft opnieuw als doel de risico’s verbonden aan het werken met elektriciteit tot een minimum te beperken.

De voorwaarden voor de toekenning van BA4/BA5 zijn te vinden in het AREI. Samengevat zijn dit de voorwaarden:

 • Werkgever kent de bekwaamheid toe.
 • Reikwijdte wordt bepaald m.b.t. de aard van de elektrische installaties óf de werkzaamheden.
 • Rekening houden met:
  • kennis van elektrische risico’s (via ervaring of opleiding);
  • karakteristieken elektrische installatie (hoogspanning, laagspanning, ouderdom materieel, etc.);
  • verscheidenheid van activiteiten aan of nabij elektrische installaties.
 • Beoordeling moet traceerbaar zijn.
 • Toekenning wordt vastgelegd in een document met daarin:
  • naam werknemer;
  • specificering werkzaamheden;
  • specificering elektrische installaties;
  • bijzondere beperkingen;
  • geldigheidsduur;
  • voorwaarden behouden bekwaamheid.
 • Werkgever neemt volgende zaken in acht:
  • opleiding voldoende en aangepast voor werkpost of functie;
  • rekening houden met bekwaamheid betrokken personen bij werkzaamheden;
  • controleren verdeling van de verschillende taken uit te voeren door personen met vereiste bekwaamheid.
Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen