Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd met worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

Covid-19 - Quarantaineregels aangepast, ongevaccineerde zorgverleners niet langer vrijgesteld

Ongevaccineerde zorgverleners worden niet langer gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkeer uit een rode zone. Voor personen die terugkeren uit een zeer hoog risicogebied zijn geen uitzonderingen op de quarantaine meer toegestaan, zo stelt Sciensano.

Lees meer »

Hoe run ik mijn bedrijf veilig en gezond in tijden van Covid?

De Coronapandemie is nog volop aan de gang. Er worden op geregelde tijdstippen nieuwe maatregelen genomen door de overheid. Wij volgen deze doorlopend voor u op. Met deze informatie kan u aan de slag zodat u en uw medewerkers veilig en gezond aan het werk kunnen blijven.

Lees meer »

PROJECTOPROEP: ‘Vitaal en gezond telewerken’

Telewerk wérkt. We verliezen minder tijd door woon-werkverkeer, zijn vaak productiever en ons tijdsschema is flexibeler. Maar er zijn ook valkuilen: een keukenstoel blijkt geen bureaustoel en de kat geen volwaardige collega. Hoe kan een bedrijf of organisatie bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers? De Vlaamse overheid, i.s.m. het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, zoekt én beloont de meest innovatieve projecten.

Lees meer »

Aandacht voor het gebruik van Coronalert

De vaccinatiecampagne blijft vooruitgang boeken, maar door de versoepelingen, het groeiend aantal verplaatsingen (reizen, …) en vooral de snelle opmars van de Deltavariant, stijgt het aantal besmettingen, waardoor er automatisch meer contacten verwittigd moeten worden.

Lees meer »

Veilig werken tijdens de coronacrisis: versie 5 van de generieke gids

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 14 juli 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids (PDF, 8.4 MB) gevalideerd (versie 5.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

Lees meer »

Te warm om te werken?

De zomervakantie is begonnen. We hopen op stralend weer. Maar werken in warm weer geeft klachten en ongemakken. Wat kan je hieraan doen? En wanneer is het nu echt te warm om te werken?

Lees meer »

Blijf uit de greep van de griep - bestel tijdig uw griepvaccins

Het griepvirus duikt elke winter weer op en kan tot een kwart van de bevolking ziek maken. Dankzij een efficiënte vaccinatie kunnen aanzienlijke kosten in de gezondheidszorg alsook verstoringen van de activiteit in uw onderneming worden vermeden.

Lees meer »

Wat doen bij arbeidsongeval

Voorkomen van arbeidsongevallen is natuurlijk altijd de beste optie. Maar wanneer er zich dan toch één voordoet, is het aangewezen op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen.

Lees meer »

Stoflong in de bouw

Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft en van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Lees meer »

Covid-19: versoepelingen vanaf 24 juni: geen quarantaineplicht meer voor gevaccineerden na een hoogrisicocontact

De test- en quarantaineregels worden versoepeld voor volledig gevaccineerde COVID-19-hoogrisicocontacten: Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich vanaf 24 juni enkel laten testen op dag 1 en worden, bij negatief resultaat, vrijgesteld van een tweede test en quarantaine.

Lees meer »