Medisch toezicht

Het hoeft geen betoog dat het beschermen van de gezondheid van je werknemers primordiaal is. Zij zijn het échte kapitaal dat gekoesterd en beschermd moet worden. Lees meer »

Risicobeheersing

Wij geven deskundig advies met betrekking tot arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale belasting en gezondheid. Lees meer »

Opleidingen

Zoals elk jaar staan wij weer klaar met allerlei opleidingen om u te informeren, bij te scholen, te trainen in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen.
Lees meer »

12 tips voor brandveilige feestdagen

Het risico op brand is tijdens de feestdagen groter dan normaal. We steken vaak een kaarsje aan en in combinatie met kerstversiering of een kerstboom kan er snel brand ontstaan. Sta daarom even stil bij de risico’s op brand. Met onderstaande tips zorg je voor brandveilige feestdagen.

Lees meer »

Cijfergegevens over psychosociaal welzijn

Wil je weten hoeveel psychosociale dossiers onze preventieadviseurs psychosociale aspecten in de afgelopen jaren hebben behandeld? We geven je alvast mee dat 7 op de 10 dossiers nog steeds draait rond een conflict, pestgedrag of stress/burn-out.

Lees meer »

Uitbreiding erkenning Covid-19 als beroepsziekte

Vrijdag 3 december heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven dat werknemers die Covid-19 hebben gehad na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer een schadeloosstelling beroepsziekte kunnen krijgen.

Lees meer »

PCR-test, de zelftest, de sneltest in kader van Corona

Wat is nu juist het verschil? Hoe werken ze?

Lees meer »

Cao nr. 160 : Recht op betaalde afwezigheid bij gebruik self assessment testing tool

Een nieuwe cao zorgt voor een gerechtvaardigde afwezigheid voor werknemers die op basis van de Self Assessment Testing Tool (SATT) wordt aangeraden om een Covid-19 test af te laten nemen.

Lees meer »

Coronavirus: telewerkaangifte

Het telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Welke verplichtingen gelden?

Lees meer »

Federale campagne mentaal welzijn op het werk

Op 22 november 2021 heeft de federale overheid de aftrap gegeven van een heuse communicatie- en sensibiliseringscampagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken.

Lees meer »

GENERIEKE GIDS versie 8

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Lees meer »

Welke CO2-meter kan ik best aankopen ikv Corona?

Welke eigenschappen zijn vereist voor een CO2 meettoestel?

Lees meer »

Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet i.v.m. de onevenredig verzwaarde risico’s

Er is een wijziging gebeurd in het KB van 23 december 2008 dat de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s uitvoert.

Lees meer »