29.03.2024
twee mensen controleren de regelgeving

Een nieuwe regel dat de werking rond outplacement in verband met Medische overmacht dicteert, treedt 1 april in werking. 

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is geworden vanwege medische redenen, kan men beroep doen op Medische overmacht bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. 
In het geval een werkgever zich hierop beroept, is hij verplicht de arbeidsongeschikte werknemer te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job. 

Waar dat tot nu toe de vorm aannam van een Outplacement-aanbod, zal dit vanaf 1 april gedaan worden aan de hand van een storting aan het Terug-naar-werk Fonds. 

Pas wel op! Dit geldt enkel in het geval dat de werkgever beroep doet op medische overmacht. En niet wanneer een werknemer zich bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst hierop beroept of ze dit gezamenlijk vaststellen. 

Oude regelgeving 

Wanneer een werkgever zich beroept op medische overmacht bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst met een werknemer was hij verplicht hem/haar schriftelijk een outplacementaanbod te doen ter waarde van €1800 binnen de 15 dagen nadat hij de medische overmacht vaststelde.

Vanaf 1 april

Voor de werkgever

Vanaf volgende week moet de werkgever niet zelf met een aanbod doen, maar betaalt hij de bijdrage van €1800 aan het Terug-naar-werk-Fonds, beheerd door het RIZIV, waarop de arbeidsongeschikte werknemer beroep zal kunnen doen. 

Indien een werkgever vanaf 01/04/2024 op zijn initiatief een arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht, dan is hij verplicht om de bijdrage van €1.800 in het TNW-fonds te storten.

De datum die bepalend is voor het al dan niet verschuldigd zijn van een bijdrage aan het TNW-fonds is de beëindigingsdatum van het arbeidscontract, niet de data die u in de onderstaande mail opsomt.

Stappen

Concreet moeten de volgende stappen genomen worden, binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd:

1. het TNW-fonds in kennis te stellen van een aantal identificatiegegevens van zowel de werkgever als de betrokken werknemer;

2. de bijdrage van 1.800 euro betalen aan het TNW-fonds.

De werkgever zal deze kennisgeving door middel van een elektronisch (of papieren) formulier kunnen verrichten en zal vervolgens een uitnodiging tot betaling ontvangen van het TNW-fonds.

Sanctie

Hou er rekening mee dat als dit niet (correct) gebeurt, er een sanctie kan volgen. 

Lees hier meer over de mogelijke gevolgen: https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/inbreuken/het-verloop-van-een-proces-verbaal/strafrechtelijke-vervolgingen

Voor de werknemer

Als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde kan je beroep doen op een bijdrage (van maximaal €1800) van het TNW-fonds voor het inkopen van een gespecialiseerde dienstverlening op maat zoals loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching, met als doel stappen richting een nieuwe job te zetten. Dit geldt dan als vervanging van het vroegere outplacementaanbod van uw werkgever. 

U kan deze begeleiding wel uitsluitend volgen bij een dienstverlener die erkend is door het RIZIV. 
Om hierop aanspraak te maken, moet u een aanvraag indienen bij het RIZIV. 

Vanaf 1 april 2025 kunnen werknemers en werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ook een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds.

Nog vragen omtrent deze of andere regelgeving? Contacteer ons!

Premed is de geschikte partner om u te ondersteunen in veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. We doen het samen!

Lynn Charleer - preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiënebij Premed
27.03.2024

Collega in de kijker - Lynn Charleer

Lynn Charleer is sinds januari lid van de warme Premed-familie. Na meer dan 7 jaar ervaring als consultant in de voedings- en farmaceutische industrie, koos ze ervoor preventieadviseur te worden.
Meer lezen