21.11.2022
wetgeving

Vanaf 28 november a.s. moeten werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op medische overmacht een nieuwe procedure volgen. Deze procedure staat volledig los van de nieuwe re-integratiewetgeving die op 1 oktober 2022 van kracht werd.

Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht (zonder opzegtermijn of -vergoeding) wanneer een werknemer definitief arbeidsongeschikt is voor het overeengekomen werk.

Zowel de werkgever als de werknemer kan deze procedure opstarten via een aangetekende brief.

De werknemer moet minstens negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt zijn. Een herval binnen de eerste 14 dagen van een werkhervatting onderbreekt de termijn van negen maanden niet. Er mag geen re-integratietraject lopende zijn.

De arbeidsovereenkomst kan enkel wegens medische overmacht beëindigd worden, als de arbeidsarts heeft vastgesteld dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten.

Als de werknemer niet definitief ongeschikt bevonden wordt voor het overeengekomen werk, eindigt de procedure zonder gevolg. Een nieuwe procedure kan dan opgestart worden na een nieuwe termijn van ten minste negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid.

De werknemer kan wel aangepast of ander werk vragen. In dat geval zal de arbeidsarts aanbevelingen formuleren die de werkgever moet onderzoeken.

Meer informatie rond het opstarten van deze procedure zal je vanaf 28/11/2022 op onze website kunnen bekijken.

Wetgeving: Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)

doos dragen
03.06.2024

Nieuwe wetgeving ergonomie

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkst...
Meer lezen