25.09.2017
pictogram verzamelplaats

Brandpreventie is en blijft een belangrijk onderdeel in het ganse preventiebeleid van een onderneming. Denk maar aan de branden die regelmatig het nieuws halen…

De codex BOEK III ARBEIDSPLAATSEN - Brandpreventie legt iedere werkgever een aantal verplichtingen op om het risico op brand, of de gevolgen ervan wanneer het toch mis gaat, te beperken.

Concreet wordt van de werkgever verwacht de nodige preventiemaatregelen te nemen om:

  • Brand te voorkomen
  • De veiligheid te verzekeren en indien nodig iedereen snel te evacueren
  • Vlug en efficiënt een beginnende brand te bestrijden
  • De schadelijke gevolgen van een brand te beperken
  • De tussenkomst van hulpdiensten te vergemakkelijken

Naast de nodige structurele voorzieningen zoals o.a. compartimentering, materiaalgebruik, blusmiddelen…, vormen goede organisatorische maatregelen de basis van een goed en gedegen brandpreventiebeleid.

Een brandbestrijdingsdienst moet opgericht worden binnen de onderneming (ongeacht de grootte van het bedrijf), een noodplan wordt opgesteld met daarin alle nodige informatie en procedures in geval van brand. Het personeel moet de nodige informatie en opleiding krijgen betreffende de genomen maatregelen, de evacuatiewegen, het verzamelpunt,…

Een essentieel onderdeel in deze opleiding van het personeel zijn de evacuatieoefeningen, die verplicht minstens één keer per jaar georganiseerd moeten worden. Wanneer je zo’n oefening organiseert zijn er wel enkele aandachtspunten en ook verplichtingen in acht te nemen.

Voorkom paniek!

Laat het duidelijk zijn: oefenen is noodzakelijk, maar voorkom paniek! Niet alleen binnen het bedrijf, maar zeker ook in de buurt. Bij een evacuatieoefening is het niet ondenkbaar dat iemand in de buurt of een personeelslid de hulpdiensten verwittigt, niettegenstaande het ‘slechts’ om een oefening gaat.

Om te vermijden dat de hulpdiensten nodeloos uitrukken is het niet alleen nodig maar ook verplicht om de hulpdiensten vooraf op de hoogte te brengen.

Hoe gaat de melding aan de hulpdiensten van een oefening in zijn werk?

In alle Vlaamse provincies is er een verplichte melding voor alle brandtesten en brand- en evacuatieoefeningen. Dit geldt voor alle bedrijven en instellingen.

Een brand- of evacuatieoefening wordt ten laatste 2 weken voor de oefening via email gemeld aan het hulpcentrum 100/112. In de provincie Vlaams-Brabant gebeurt deze melding aan de noodplanambtenaar van de gemeente die op zijn beurt na validatie deze informatie zal doorgeven aan het HC 100/112.

Op dit meldingsformulier wordt ook een contactpersoon vermeld die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de oefening. Wanneer er oproepen binnenkomen van derden of van personeelsleden die niet op de hoogte zijn van de oefening en wanneer het voor de operatoren van het HC niet duidelijk is of het effectief om een oefening gaat, zullen zij contact nemen met de contactpersoon op het meldingsformulier. Het is dus uiterst belangrijk dat deze bereikbaar is.

Bij elke oproep van derden met melding van een incident op de plaats van de oefening, waarbij het niet duidelijk is of deze verband houdt met de oefening, en waarbij geen contactpersoon kan bereikt worden om feedback te vragen, wordt dit beschouwd als een reële oproep en worden de nodige middelen uitgestuurd.

Op de dag van de oefening zelf moet het HC112 telefonisch worden gecontacteerd om de oefening aan en af te melden. Dit doe je respectievelijk 5 minuten voor en na de oefening. Eventuele oproepen die op het HC112 binnenkomen tussen aanmelding en afmelding op de locatie van de oefening worden aanzien als een deel van de oefening.

Voor meer informatie of wanneer u ondersteuning wenst bij het organiseren van een evacuatieoefening, neem gerust contact op met Premed via info@premed.be.

Bron: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Civiele Veiligheid

 

 

doos dragen
03.06.2024

Nieuwe wetgeving ergonomie

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkst...
Meer lezen