Je bent hier:

Praktijkrichtlijn ontwikkeld door de Vlaamse Ergonomie Vereniging: verplaatsen van personen in de zorg

Musculoskeletale aandoeningen zijn een belangrijke risicofactor in de zorg. Een groot aandeel van het Belgisch personeel in de zorgsector heeft fysieke klachten door het uitvoeren van hun professionele activiteit. Tillen van personen is hier grotendeels een oorzaak van. Andere oorzaken zijn repetitief werk, langdurig rechtstaan in een gebogen houding en het duwen van karren en bedden. Zorgmedewerkers ervaren dus een grote fysieke belasting op het werk.

Lees meer »

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

Lees meer »

Vanaf 15/5/2019 kan je het arbeidsreglement online neerleggen

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.).

Lees meer »