Je bent hier:

Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

De sociale partners stelden gezamenlijk een nota op met een belangrijk aantal prioriteiten en accenten voor het welzijnsbeleid in de ondernemingen voor de komende jaren. Op basis van deze vaststellingen en documenten lanceert de Minister van Werk een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027.

Lees meer »

Wijziging Europese richtlijn blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia

Op 16 maart 2022 werd Richtlijn (EU) 2022/431 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk gepubliceerd.

Lees meer »

Coronavirus: Verplichtingen op het werk - 11 maart 2022

De regering heeft beslist om de epidemische noodsituatie die was afgekondigd krachtens de pandemiewet te beëindigen op 11 maart 2022. Dit wil zeggen dat heel wat maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, worden afgeschaft.

Lees meer »