04.04.2023
computer werk

Wist u dat de risicoanalyse beeldschermwerk verplicht is voor elk bedrijf dat beeldschermwerkers in dienst heeft, ongeacht de grootte van de onderneming?!

Sinds 1 januari 2016 is het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek voor beeldschermwerkers geen verplichting meer. In plaats daarvan verplicht de wetgeving om minstens om de 5 jaar een risicoanalyse beeldschermwerk te laten uitvoeren, zodat het voor de meeste bedrijven stilaan hoog tijd wordt om een nieuwe analyse aan te vragen.

Wat houdt een risicoanalyse beeldschermwerk in?

Deze analyse evalueert de risico’s ten gevolge van beeldschermwerk op zowel het niveau van de organisatie als op dat van de werknemer. Er wordt daarbij zeker aandacht besteed aan de risico’s voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting.

Als gevolg van deze risicoanalyse dient de werkgever passende maatregelen te treffen om de vastgestelde risico’s te voorkomen of te verhelpen.

Specifiek wordt in de wetgeving vermeld dat deze risicoanalyse, indien nodig, aangevuld kan worden met een bevraging van de werknemers of met een ander meetinstrument dat peilt naar de werkomstandigheden en/of eventuele gezondheidsproblemen gerelateerd aan het werken met een beeldscherm.

Hoe verloopt een risicoanalyse beeldschermwerk bij Premed?

  1. Premed stelt een online vragenlijst ter beschikking die de risico’s aangaande beeldschermwerk bevraagt. In deze vragenlijst komen de verschillende elementen van de beeldschermwerkpost aan bod (stoel, tafel, toetsenbord, muis, beeldscherm, accessoires en omgeving). Bijkomend is er aandacht voor de werkomstandigheden en voor eventuele gezondheidsklachten.
  2. Nadat deze bevraging is ingevuld door uw werknemers ontvangt u van ons een rapport betreffende de ingevulde antwoorden. Aanvullend kan, op basis van de vragenlijst, een lijst met werkposten gegenereerd worden die met prioriteit nader bekeken dienen te worden.
  3. Een ergonoom kan de resultaten van de bevraging analyseren en op basis hiervan de belangrijkste werkpunten voor uw onderneming selecteren en concrete maatregelen voorstellen. Deze aanbevelingen worden besproken in een persoonlijk gesprek. Dit gesprek kan een ideaal startpunt vormen voor het concreet uitwerken van uw preventiebeleid omtrent beeldschermwerk.

Interesse in een risicoanalyse beeldschermwerk?

Neem dan contact op om onze aanpak voor uw bedrijf te bespreken.

Gerelateerde domeinen

Boekhouder en medewerker personeelsadministratie Tom Peeters
03.07.2024

Collega in de kijker - Tom Peeters

Tom werkt bij Premed als boekhouder en HR-medewerker, en geniet van de afwisselende taken die hij hier uitvoert. Hij beheert de financiën, ondersteunt medewerkers en helpt bij het gebouwbeheer. Tom ko...
Meer lezen