Je bent hier:

Generieke gids versie 7

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Lees meer »

Het jaarlijks actieplan moet voor 1 november voorgelegd worden aan het Comité.

Ten laatste op 31 oktober 2021 moet je het jaarlijks actieplan voor 2022 ter advies over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Lees meer »

Het is weer tijd om de geestelijke gezondheid in de kijker te zetten!

Het Vlaams Instituut Gezond Leven zet jaarlijks tussen 1 en 10 oktober het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de schijnwerpers. Met dit initiatief wil men thema’s zoals goed in je vel zitten en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Vaak wordt er pas over mentale gezondheid gesproken wanneer het niet goed gaat. Daar wil men tijdens deze 10 dagen verandering in brengen. Men geeft zowel aandacht aan de positieve geestelijke gezondheid als aan begrip voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees meer »