Opleiding details

Duur:
1 uur
Prijs:
Gratis
In dit contactmoment bekijken we het belang van ergonomie op de werkvloer. Er wordt beknopt ingegaan op wat ergonomie precies is, wat er in de wetgeving staat rond ergonomie en hoe ergonomie toe te passen op de werkvloer.
Daarnaast is er ook tijd om vragen rond ergonomie te beantwoorden.

Doelgroep

- Alle deelnemers van de "basisopleiding preventieadviseur KMO" die Premed de afgelopen jaren heeft georganiseerd.
- Preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn, personeelsverantwoordelijken die betrokken worden bij de organisatie van het welzijn op het werk.

Beschikbare data voor deze opleiding

Contactmoment voor KMO Preventieadviseurs (niveau 3): Inspiratiesessie "Ergonomie als essentieel onderdeel van welzijn op het werk"

20/06/2024
13:00u - 14:00u