Opleiding details

Duur:
6 dagen
Prijs:
1200.00

Locatie

The Interactive Hub
Zaal: The green room
Ambachtenlaan 8 (zone 3407)
3001 Leuven (Haasrode)
Iedere onderneming, hoe klein of hoe groot ook, is wettelijk verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Voor bedrijven van de D-groep mag deze functie uitgeoefend worden door de werkgever zelf. Voor C-bedrijven mag de werkgever deze functie niet meer invullen en dient er een werknemer aangesteld te worden.
Deze opleiding komt tegemoet aan de wettelijke vereiste dat de preventieadviseurs voldoende kennis dienen te bezitten van de wetgeving betreffende welzijn op het werk en dat zij de nodige technische en wetenschappelijke kennis hebben om de preventietaken uit te voeren.
Bij een volledige deelname wordt een getuigschrift afgeleverd.

Programma

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 1 (vm)

Inleiding tot het welzijnsbeleid en de rol van de preventieadviseur

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 1 (nm)

Risicoanalyses in de praktijk

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 2 (vm)

Ergonomie

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 2 (nm)

Gezondheidstoezicht, beroepsziekten en organisatie eerste hulp

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 3 (vm)

Omgevingsfactoren en fysische agentia

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 3 (nm)

Arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 4 (vm)

Psychosociaal welzijn

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 4 (nm)

Psychosociaal welzijn

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 5 (vm)

Arbeidsongevallen in de praktijk

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 5 (nm)

Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
Onderwerp van eindwerk bepalen en ruimte voor vragen over eindwerk

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 6 (vm)

Presentaties eindwerk

Basisopleiding KMO Preventieadviseur - DAG 6 (nm)

Nabeschouwingen + extra ruimte voor vragen

Doelgroep

- De bedrijven van de groepen C en D die volgens de welzijnswet geen preventieadviseur niveau I of II nodig hebben:
* alle bedrijven van minder dan 20 werknemers, waar de werkgever zelf preventieadviseur mag zijn
* de bedrijven van 20 tot 200 personen, afhankelijk van de aanwezige risico's
- Leden van de hiërarchische lijn die betrokken worden bij de organisatie van het welzijn op het werk.

Beschikbare data voor deze opleiding

KMO Preventieadviseur basisopleiding (sep-okt-nov)

26/09/2024
09:00u - 12:00u
The Interactive Hub - Green Room
26/09/2024
13:00u - 17:00u
The Interactive Hub - Green Room
03/10/2024
09:00u - 12:00u
The Interactive Hub - Green Room
03/10/2024
13:00u - 17:00u
The Interactive Hub - Green Room
10/10/2024
09:00u - 12:00u
The Interactive Hub - Green Room
10/10/2024
13:00u - 17:00u
The Interactive Hub - Green Room
17/10/2024
09:00u - 12:00u
The Interactive Hub - Green Room
17/10/2024
13:00u - 17:00u
The Interactive Hub - Green Room
24/10/2024
09:00u - 12:00u
The Interactive Hub - Green Room
24/10/2024
13:00u - 17:00u
The Interactive Hub - Green Room
07/11/2024
09:00u - 12:00u
The Interactive Hub - Green Room
07/11/2024
13:00u - 17:00u
The Interactive Hub - Green Room