Opleiding details

Duur:
2 uur
Prijs:
Gratis

Locatie

Online via MS Teams


Ten laatste op 1 april 2024 dient het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het dienstjaar 2023 opgemaakt te worden (en ter beschikking zijn van de regionale directie van de dienst "Toezicht op het Welzijn op het Werk" van Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bij een bezoek of op eenvoudige vraag).
Het is de bedrijfsleiding die, in samenspraak met de interne preventieadviseur, dit formulier dient in te vullen. Bij afwezigheid van een interne preventieadviseur, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om ervoor te zorgen dat dit jaarverslag volledig en tijdig ingevuld wordt.
Premed organiseert 2 gratis informatiesessies over het invullen van het jaarverslag.

Beschikbare data voor deze opleiding

Gratis infosessie invullen jaarverslag

08/02/2024
09:00u - 11:00u
Online (via Microsoft Teams)
27/02/2024
13:00u - 15:00u
Online (via Microsoft Teams)