Opleiding details

Duur:
1 uur
Prijs:
75.00

Locatie

Online via MS Teams
Groeistofsessies zijn korte, krachtige en laagdrempelige sessies waarmee we letterlijk stof tot groei willen bieden. Het zijn maandelijkse online sessies van 1 uur, telkens bij het begin van de werkdag.
Iedere sessie gaat in op een specifiek thema rond (persoonlijke) groei. Voorkennis is nooit vereist. De methodiek om het thema te verkennen brengt je inzichten en reflectie in je eigen aannames, (denk)patronen en gewoontes. Je leert in deze sessies niet door kennis te verwerven wel door te leren van elkaar, te experimenteren en te reflecteren. Een 'les in de ervaring'. Verwacht dus geen praatbarak of een monoloog van kennisoverdracht, wel een interactieve sessie voor en met enthousiastelingen die maandelijks zichzelf tijd gunnen om een uurtje aan de slag te gaan rond persoonlijke groei.
Om je een idee te geven: eerdere thema's die reeds aan bod kwamen, zijn 'de kracht van vragen', 'persoonlijk leiderschap', en 'luisteren kan zoveel zeggen'.

Doelgroep

Groeistofsessies zijn er voor iedereen die wil leren van, door en met anderen. Voor wie het fijn vindt om topics ervaringsgericht en vanuit een ander perspectief te verkennen. Een minimale dosis nieuwsgierigheid en het durven opnemen van eigenaarschap als het gaat over ont-wikkelen, zijn een must.
We bieden een gevarieerd jaarprogramma aan waarbij je ook op losse sessies kan intekenen in functie van je noden en interesses. Een jaarpas is deelbaar met maximaal 3 collega's.

Beschikbare data voor deze opleiding

Persoonlijke groei (groeistofsessie)

15/01/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)
21/02/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)
18/03/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)
24/04/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)
27/05/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)
19/06/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)