Opleiding details

Duur:
1 uur
Prijs:
75.00

Locatie

Online via MS Teams
Groeistofsessies zijn korte, krachtige en laagdrempelige sessies waarmee we letterlijk stof tot groei willen bieden. Het zijn maandelijkse online sessies van 1 uur, telkens bij het begin van de werkdag.
Iedere sessie gaat in op een specifiek thema rond (persoonlijke) groei. Voorkennis is nooit vereist. De methodiek om het thema te verkennen brengt je inzichten en reflectie in je eigen aannames, (denk)patronen en gewoontes. Je leert in deze sessies niet door kennis te verwerven wel door te leren van elkaar, te experimenteren en te reflecteren. Een 'les in de ervaring'. Verwacht dus geen praatbarak of een monoloog van kennisoverdracht, wel een interactieve sessie voor en met enthousiastelingen die maandelijks zichzelf tijd gunnen om een uurtje aan de slag te gaan rond persoonlijke groei.
Om je een idee te geven: eerdere thema's die reeds aan bod kwamen, zijn 'de kracht van vragen', 'persoonlijk leiderschap', en 'luisteren kan zoveel zeggen'.

Programma

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - INNERLIJK KOMPAS

Tijdens deze sessie verkennen we je innerlijke kompas dat je - bij een goede kalibratie - de richting aangeeft en de weg wijst als je hoofd er even niet meer uitkomt. Je innerlijk kompas vertegenwoordigt de veelzijdigheid van je identiteit.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - INTERVISIE

In deze sessie reiken we een verfrissende en uitdagende intervisie methodiek aan. Je gaat naar huis met een nieuw inzicht, een interessante - vaak onderbelichte - invalshoek.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - WAARDEN (Z)WAARDEVOL

In deze sessie willen we het belang van waarden graag uitdagen: kan je leven pas richting hebben als je je waarden hebt gevonden? Mogen waarden ook veranderen?

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - GROEIMINDSET

Je mindset is de manier waarop jij naar de wereld kijkt, hoe je naar jezelf en de mensen rondom je kijkt en hoe jij je eigen talenten en competenties inzet. In deze sessie bieden we stof tot groei door je groeimindset actief te prikkelen.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - MAG HET OOK LEUK ZIJN OP HET WERK?

We bekijken of professioneel, correct, geestig en lollig nog hand-in-hand kunnen gaan, waar het ons vrijheid geeft en wanneer het ons belemmert.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - PLEK

In deze sessie bieden we je stof tot groei door stil te staan bij de dynamieken rondom de plek die je inneemt. We onderzoeken wat het betekent om de "juiste" plek in te nemen en wat daar het effect van is.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - OMDENKEN

Omdenken is een zinvolle methodiek als je geen impact hebt op de zaken die je overkomen. We willen vertragen tot het punt waar je geen impact hebt om vanaf dat punt alle opportunieteiten in het daglicht te plaatsen.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - AUTHENTICITEIT

En wat is de schaduwzijde van authenticiteit? In deze sessie bieden we een shot groeistof aan door authenticiteit eens a-typisch te onderzoeken, ver weg van de sociaal wenselijke antwoorden.

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - SOCRATISCHE HOUDING

Deze groeistofsessie is een echte werksessie. We spreken je innerlijke Socrates aan door je kennis te laten maken met een aantal coachende basisvaardigheden die je overal en altijd kan inzetten op momenten dat jij dat wil.

Doelgroep

Groeistofsessies zijn er voor iedereen die wil leren van, door en met anderen. Voor wie het fijn vindt om topics ervaringsgericht en vanuit een ander perspectief te verkennen. Een minimale dosis nieuwsgierigheid en het durven opnemen van eigenaarschap als het gaat over ont-wikkelen, zijn een must.
We bieden een gevarieerd jaarprogramma aan waarbij je ook op losse sessies kan intekenen in functie van je noden en interesses.

Beschikbare data voor deze opleiding

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - MAG HET OOK LEUK ZIJN OP HET WERK?

19/06/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - PLEK

09/09/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - OMDENKEN

07/10/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - AUTHENTICITEIT

04/11/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)

Persoonlijke groei (groeistofsessie) - SOCRATISCHE HOUDING

09/12/2024
08:30u - 09:30u
Online (via Microsoft Teams)