Opleiding details

Duur:
1 dag
Type:
Online
Prijs:
170.00

Locatie

Online via Teams
Aan de hand van supervisiemomenten willen we vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen en antwoorden te verkrijgen op vragen waarmee ze worstelen. Tijdens deze supervisiemomenten kan je gedachten uitwisselen over een moeilijk dossier of samen terugblikken met medevertrouwenspersonen op een case die je hebt behandeld om de aanpak ervan te evalueren. Tevens is het een moment om good practices met elkaar te delen . Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten, die bijkomende informatie aanreikt, tips en tricks bespreekt en advies geeft.
Volgens de codex over het welzijn op het werk is elke vertrouwenspersoon verplicht om minimaal jaarlijks deel te nemen aan een supervisiemoment.

Tijdens de supervisiemomenten (een halve dag) kan je eigen cases bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Premed. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, krachtenveldanalyse, videofragmenten, rollenspel, enz.). De preventieadviseur geeft advies en informatie om de kennis en vaardigheden van vertrouwenspersonen up to date te houden.

Doelgroep

Deze supervisiemomenten zijn bedoeld voor alle vertrouwenspersonen.

Beschikbare data voor deze opleiding

Supervisiemoment voor vertrouwenspersonen

04/10/2022
13:00u - 16:30u
24/11/2022
13:00u - 16:30u